web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Co je kde v iGO8

Návody > Návody iGO8


KAM CO DÁT V iGO8


Dnes je již k dispozici několik "finálních" verzí iGO8, v červnu 2008 byla poslední verzí 8.0.0.41506 z Jun_3_2008, v květnu 2009 pak už 8.3.2.83157 nebo 8.3.2.91972 pro Navon.

To už bastlíře provokuje k změnám vzhledu, doplňování, nebo přemísťování funkcí na přístupnější místa, prostě k vrtání do iGO a přizpůsobování si ho "k obrazu svému".

U iGO8 lze dělat změny vzhledu i funkčnosti skinu bez zásahu do vlastního skinu (souboru data.zip ve složce iGO8), ale ukládáním modifikací skinu do složky skin, která je umístěná v iGO8\content (pokud složku nemáš, tak ji musíš vytvořit). Pro jednoduchost (i když trochu na úkor jednotnosti) se tyto modifikace umístěné ve složce skin nazývají také skiny.

Skiny je možné najít jak na tomto webu, tak na mnoha dalších místech na netu (stačí dát do vyhledávače "iGO8 skin" a najdeš už mnoho zdrojů). Skiny najdeš nejenom pro základní iGO8 rozlišení (240x320 a 320x240), tak i pro další rozlišení (320x320, 480x272, 640x480, atd.), nebo přímo určené pro jiné navigace (např. ASUS, Navon, Clarion, Navigon a mnoho dalších).

Většina skinů uváděných na tomto webu běží na všech verzích od verze 8.0.0.31442 (jak jsem již uvedl, ne vše běží na prvé finální verzi 8.0.0.29000), nebo na novějších řadách 8.3.x a 8.4..x. Pozor ale, skiny pro řadu 8.0.0 a ostatní řady NEJSOU ZÁMĚNNÉ. Totéž platí i pro řadu dalších komponent - poi, mapy, atd.

Ale teď konkrétně kam se co kopíruje a jaká je vlastní struktura iGO8. Základní struktura zobrazená v PC je uvedená na následujících obrázcích.

Struktura na SD-kartě pro použití v PDA (zobrazení v PC):
Vlevo vidíš rozvinutou složku content, vpravo pak strukturu vlastní složky iGO8 včetně souborů.

Ve startovací složce
Storage Card\2577 je inicializační program AUTORUN.EXE, který se po zasunutí karty do PDA spustí a zajistí překopírování potřebných souborů do PDA. V PDA ve složce My Device\Program Files vytvoří složku iGO8 a do ní nakopíruje soubory ze složky iGO8 na sd-kartě (ne všechny) a překopírovaný soubor application.dat přejmenuje na iGO8.exe. Pak ještě dá link k tomuto souboru na desktop PDA a iGO8 spustí. No a po nakonfigurování navigace můžeš začít jezdit.

Pokud originální sd-kartu s iGO8 zastrčíš do PNA, tak zjistíš, že se na PNA iGO8 nerozběhne. PNA ti nespustí inicializační program ve složce 2577 a hotovo. Co ale s tím?

Pokud budeš trochu experimentovat, aby ses něco naučil, a koukneš se na strukturu na sd-kartě, tak zjistíš, že iGO8 ani nemůžeš spustit, protože soubor iGO8.exe chybí jak v PNA, tak na sd-kartě.

Pokud následuješ mechanicky postup, který běží v PDA automaticky, připravíš soubor iGO8.exe např. ve složce iGO8 na sd-kartě a spustíš ho. Pak ale příjde další nepříjemné překvapení. Program iGO8 se rozběhne, objeví se úvodní obrazovka a pak se ukončí u INIT API a dál neběží.

V této fázi vypadá struktura na sd-kartě následovně (zobrazení v PC):
Vlevo vidíš rozvinutou složku content, vpravo pak strukturu vlastní složky iGO8 včetně souboru iGO8.exe. Tak vypadá struktura pro PNA, složka 2577 není potřeba a tak není zobrazená.


Co dál? Pokud se budeš držet ujednání EULA, tak prostě na PNA iGO8 (alespoň verzi pro PDA) nespustíš.

Přesto existují úpravy, které umožní překonat tento problém a originální kartu spustit i na Cx10 (s podporovaným rozlišením 320x240), popř. při použití alternativního data.zipu s odpovídajícím rozlišením i např. na Cx20. To ale přesahuje rámec tohoto webu a pokud se chceš pustit do těchto vod, budeš muset hledat jinde. Pokud ale společnost Nav N Go uvolní funkční verzi i pro PNA (obdobu verzí pro Asus, Navon a další), rád uvedu přesné postupy i pro tuto verzi.

Kam se co kopíruje, nebo kde se co může upravit?

Složka iGO8
V základní složce iGO8 je řada zásadních souborů, které umožňují funkčnost systému. Bez hlubší znalosti systému a WindowsCE je ale nenahrazuj jinými i stejného jména. Jediné dva soubory je možné (nebo i nutné) měnit, a to jsou soubory data.zip a sys.txt.

Soubor data.zip
Soubor data.zip měň jen tehdy, když potřebuješ jiné rozlišení, nebo funkce, které v základním skinu nejsou. Pro změnu vzhledu použijeme bez zásahu do data.zipi vhodný skin.

Soubor sys.txt
Soubor sys.txt obsahuje (nebo přesněji - může obsahovat) řadu základních nastavení pro iGO8, která jsou použitá při startu iGO8.

Složka iGO8\content\
V této složce se nacházejí další důležité složky a soubory:


Složka building (3D budovy)
Soubory s 3D budovami velkých měst se kopírují do složky
iGO8\content\building. Soubory jsou formátu xxx.3dl a xxx.3dc, kde 'xxx.3dx' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. Germany.3dc a Germany.3dl). Názvy souborů se v iGO8 nezobrazují.

Soubory s 3D budovami se nahrávají jednotlivě pro jednotlivé státy a jsou označeny jako název země (např. CzechRep.3dl). U zemí s menším počtem budov zobrazovaných v navigaci zpravidla soubor xxx.3dc chybí.

Složka dem (terén)
Soubory s terénem se kopírují do složky
iGO8\content\dem. Soubory jsou formátu xxx.dem, kde 'xxx.dem' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. EasternEurope.dem). Názvy souborů dem se v iGO8 nezobrazují.

Soubory s terénem se dají nahrávat i jednotlivě pro jednotlivé státy, jsou označené stejně, jen xxx je název země (např. Benelux.dem). Soubory zemí i kontinetů se dají kombinovat, iGO8 si vybere ty novější.

Složka lang (jazyky)
Soubory s jazyky se kopírují do složky
iGO8\content\lang. Soubory jsou formátu Lang_xxx.zip, kde 'xxx' je název jazyku. Pod celým názvem soubor vidíš v PC (např. Lang_Czech_Pda.zip). Názvy souborů se v iGO8 zobrazují pod interním označením jazyku.

Zip obsahuje soubor info.ini, složku i18n a obrázky (vlajky), které se zobrazují v PDA/PNA. Soubor info.ini obsahuje informaci o určení souboru, datu výroby, jazyku a názvu, pod kterým se soubor zobrazuje a volí v nastavení PDA/PNA. Složka i18n obsahuje soubor language.dat s vlastním "překladem" jazyku skinu do jazyku zipu..

Složka map (mapy)
Mapové soubory se kopírují do složky
iGO8\content\map. Soubory jsou formátu xxx.fbl, kde 'xxx.fbl' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. CzechRep8_2008.01_080526.fbl). Název mapy, který vidíš v PDA/PNA může být stejný, může se ale zcela lišit, protože je uveden uvnitř souboru.

Složka phoneme
Po původní doměnce, že se nejspíš jedná o soubory s významnými telefonními čísly měst, se ukázalo, že to jsou soubory s názvy ulic pro jejich hlasové hlášení pomocí TTS (syntetických) hlasů systému Loquendo, nebo Nuance. Běžně využívané jsou až v navigačním programu Primo.
Soubory se kopírují do složky
iGO8\content\phoneme. Soubory jsou formátu xxx.ph a xxx.phr, kde 'xxx.ph' a 'xxx.phr' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. CzechRep.ph). Názvy souborů se v iGO8 nezobrazují.

Složka poi (body zájmu)
Soubory bodů zájmu se kopírují do složky
iGO8\content\poi. Soubory jsou formátu xxx.poi, kde 'xxx.poi' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. CzechRep.poi). Názvy souborů se v iGO8 nezobrazují.

Složka scheme (schemata)
Soubory schemat se kopírují do složky
iGO8\content\scheme. Soubory jsou formátu xxx.zip, kde 'xxx.zip' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. Default-Day.zip). Pod tímto názvem (např. Default-Day) se zpravidla soubor zobrazuje a volí v nastavení PDA/PNA. Můžeš navolit jiné zobrazení pro den a jiné pro noc.

Složka skin (skiny)
Skiny (rozšíření originálního skinu - data.zipu) se kopírují do složky
iGO8\content\skin (když ji nemáš, tak ji vytvoř). Soubory jsou formátu xxx.zip, kde 'xxx' je název, pod kterým soubor vidíš v PDA/PNA a PC. Zip obsahuje soubor info.ini, zpravidla složku ui_igo8 a někdy i další soubory, nebo složky. Soubor info.ini obsahuje důležité informace, bez kterých skin (toto rozšíření) nepoběží. Soubor obsahuje
- jméno, pod kterým se skin zobrazuje a volí v iGO8 v menu Nastavení|2/2|Menu|Vzhled (parametr name="nnn"),
- údaj, jestli se po jeho navolení má iGO8 restartovat (needs_restart=1)
- podporovaná rozšíření (supported_resolutions="240_320,320_240,480_272")


Uvedená rozlišení v parametru supported_resolutions by měla odpovídat podporovaným rozlišením vlastního skinu. Pokud uvedené rozlišení základní skin (data.zip) nepodporuje a/nebo není podporované vlastním rozšířením, nemá rozšíření žádný vliv, nebo dokonce iGO8 zhavaruje..

Složka speedcam (radary)
Soubory radarů se kopírují do složky
iGO8\content\speedcam. Soubory jsou formátu xxx.spud a xxx.txt, kde 'xxx' je název, pod kterým ho vidíš v PC (např. SpeedcamUpdates.spud). Ve složce můžeš mít i víc souborů, pokud jsou ale v souborech radary pro stejnou lokalitu, budou se zobrazovat vícekrát. Soubory .txt neobsahují informace o směru radarů.

Složka texture (vykreslení)
Soubory texture se kopírují do složky
iGO8\content\texture. Soubory jsou formátu xxx.tex, kde 'xxx.tex' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. arrow_oneway.tex). Slouží k vykreslení některých objektů. Názvy souborů se v iGO8 nezobrazují.

Složka userdata (uživatelská data)
Do této složky se přidávají za chodu navigace uživatelova data, např POI, trasy, atd. Názvy souborů se v iGO8 nezobrazují.

Složka voice (hlasy)
Hlasové soubory se kopírují do složky
iGO8\content\voice. Soubory jsou formátu xxx.zip, kde 'xxx' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. Voice_Cze-f3.zip). Zip obsahuje soubor info.ini, složky audio a config a obrázky (většinou vlajky), které se zobrazí v PDA/PNA. Soubor info.ini obsahuje řadu informací o výrobci hlasu, grafickém zobrazení, jazyku, hlasovém vyjádření při volbě a názvu, pod se soubor zobrazuje a volí v nastavení PDA/PNA. Složky audio a config obsahují vlastní hlasové soubory a zjednodušeně řečeno řídící soubory pro interpretaci údajů z mapy do hlasové formy.

iGO8\custom\
Tato složka bývá zpravidla prázdná

iGO8\defaults\
Do této složky se ukládají při běhu navigace uživatelské údaje.

iGO8\license\
V této složce se nachází licenční soubor zakoupené sd-karty s navigačním softwarem.

iGO8\save\
Do této složky se ukládají při běhu navigace stavové údaje. Pokud při přechodu na jiný skin, nebo po některých úpravách přestane iGO8 fungovat a hlásí chyby, bývá příčinou obsah této složky. Většinou pomůže její smazání.

Stručný přehled, kde je co ve složce content uložené:

iGO8/CONTENT/BUILDING - 3D zobrazení budov
iGO8/CONTENT/DEM - 3D terén
iGO8/CONTENT/LANG - soubory jazykové navigace (*.zip)
iGO8/CONTENT/MAP - mapové podklady (*.FBL)
iGO8/CONTENT/PHONEME - názvy ulic pro hlasovou navigaci (*.PH, *.PHR)
iGO8/CONTENT/SCHEME - barevná schémata map (*.zip)
iGO8/CONTENT/POI - body zájmu (*.POI)
iGO8/CONTENT/SKIN - skiny (*.zip)
iGO8/CONTENT/SPEEDCAM - radary (*.SPUD nebo Speedcam.txt)
iGO8/CONTENT/VOICE VOICE - soubory hlasové navigace (*.zip)


Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku