web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Co je kde ve skinu

Návody > Návody iGO8


KDE JE CO VE SKINU


A teď stručný přehled, za co je ta která rutina ve skinu iGO8 zodpovědná, sestavený uživatelem SvoDa. Samozřejmě neuvádíme všechny rutiny, ale jen ty nejdůležitější. Příklady jsou ještě z doby verze 8.0.0., pro novější verze ale platí rovněž.

Nejprve rozzipuj skin ve složce iGO8\content\skin a pak do něj můžeš začít (s rozvahou!) vrtat.
A co se dá měnit? Jen tak pro představu uvádím popis jednotlivých hlavních sekcí v souboru
navigate_320_240.ui ve složce ui_igo8\320_240\ pro Mio Cx10, resp. v souboru navigate_480_272.ui ve složce ui_igo8\480_272\ pro Cx20; dále uvedené příklady platí pro rozlišení 480x272:

<layer ui_NavigateMapButtons ...> - hlavní navigační obrazovka (tlačítka při pravém okraji )
<layer ui_NavigateMapCompass ...> - hlavní navigační obrazovka (tlačítko vpravo nahoře 2D/3D vs. střelka kompasu)
<layer ui_NavigateMap3dButtons ...> - hlavní navigační obrazovka (tlačítko 3d)
<layer ui_NavigateMapFlyOver_Box hide ...> - hlavní navigační obrazovka (tlačítka pro ovládání průletu)
<layer ui_NavigateMapInfos ...> - hlavní navigační obrazovka (horní a spodní proužek pro názvy příští a současné ulice)
<layer ui_NavigateMapGPSPosInfos ...> - hlavní navigační obrazovka (text s názvy příští a současné ulice)
<layer ui_NavigateMapGPSPosHouseNumber ...> - hlavní navigační obrazovka (text pro popisná čísla vlevo a vpravo)
<layer ui_NavigateMapSpeedLimit ...> - hlavní navigační obrazovka (údaje o max povol.rychlosti + aktuální rychost "SvoDa")
<template xetNavInfoSingle ...> - časové údaje v infopanelu
<template xetNavInfoNum ...> - vzdálenostní údaje v infopanelu
<template xetNavInfoUnit ...> - jednotky pro vzdálenosti a rychlost v infopanelu (km, m, km/h)
<layer ui_NavigateMapSettingsCruise ...> - nastavení, co se má zobrazovat na infopanelu (po kliknutí na infopanel)
<layer ui_NavigateMapSettingsDestination ...> - plánování trasy (nastavení cíle)
<layer ui_NavigateMapSettingsDir ...> - vzdálenosti k cílům pod ikonami vlevo vpravo, rovně, mírně doleva, ...
<layer ui_NavigateMapSettingsVia ...> - průjezní body
<layer ui_NavigateMapCockpitelemets_hack ...> - přepočítání trasy
<layer ui_QuickFind ...> - tlačítko hledat (dalekohled)
<layer ui_NavigateMapCruise ...> - detaily trasy (např.podrobný popis)
<OFF_ROUTE ...> - co se má zobrazovat na ploše, když není naplánovaná trasa
<layer ui_NavigateMapStatus ...> - miniokonky v infopanelu (zvuk, stav TMC, BT, červená tečka při nahrávání trasy)
<LAYER ui_NavigateMapAvoid ...> - tlačítko obchvat
<LAYER ui_CockpitStatus ...> - údaje a odkazy v rychlém menu (po kliku na stav baterie a GPS na ploše)
<LAYER ui_pointonmap ...> - kurzor a další nakládání s ním (nastav jako cíl, vložit průjezd,...)
<layer ui_ModifyPreset ...> - ikonky nastavení a ukládání pohledu na mapu a úhlu (při kliku na spodní proužek)
<layer ui_GPS_Satelite_Onmap ...> - tečky a a udaje o síle satelitů

To jsou jen ty hlavní a jen ze souboru navigate_480_272.ui. Mimo to jsou tam soubory ke kamerám, TMC, dalších menu, nastavení tras, POI, oblíbené, scripty,.... a to už zde popisovat nebudu, je to analogie.


--------------------------------------------------------------------------------

Nová tlačítka v rychlém Menu (pasáž v souboru navigatemap_480_272.ui pod názvem LAYER ui_CockpitStatus, např. posuvník pro denní jas:

<TEXT xxx font="tahomabd" x=60 y=5 w=40 text="DEN" align="CENTER" fontsize=10 color=#FFFFFF color2=#000000 HSCROLLBAR hscSSB_Day x=10 y=5 bmp="$fable_scrollbg.spr" sprind="$fable_scrollbtn.spr" min=0 max=100 valuemodel="power.backlight_day" visiblemodel="power.backlight_supported" enabledmodel="power.powermgm_state!=2" onrelease='exec "power.backlight_update_slow_api"'>

Př. volání Filemana (průzkumník souborů)
<TEXT xxx font="tahomabd" x=10 y=220 w=40 text="FileMan" align="CENTER" fontsize=10 color=#FFFFFF color2=#000000 BUTTON btnMT_Vid template=sld_lb5a x=15 y=200 bmp="ico_timeh.bmp" onrelease='START_APPLICATION "\My Flash Disk\APP\FileManCE2\FileManCE.exe" ""'>


--------------------------------------------------------------------------------

Analogicky můžeš do rychlého menu nebo i jinam přidat odkazů kolik chceš, jen musíš zadat správnou cestu do Mia a pochopitelně každý buton má jinou souřadnici, aby se nepřekrývaly. Ke každé funkci 2 řádky:
Řádek TEXT = jméno tlačítka
Řádek BUTTON = funkce tlačítka
zelené písmo= odkaz na tvou aplikaci v tvém Miu


--------------------------------------------------------------------------------

Úpravy textových (číselných) údajů a proměnných hodnot - se upravují analogicky.
Vysvětlivky údajů, nacházejících se na TEXT řádku:
x= vodorovná souřadnice
y= svislá souřadnice
z= údaj pro nadřazení/podřazení objektu (údaje) pokud má překrývat jiný
w= šířka, kterou to má zabrat
h= výška do které se to má vlézt
text= text u tlačítka
alpha= průsvitnost (alpha=0 znamená úplnou průhlednost)
align= zarovnání ke straně ke středu (left, right, center)
bmp= název souboru ikonky uloženého někde v Miu nebo SD
fontsize= velikost písma
color= barva dle colorscheme RGB
glowsize= hodnota ohraničení písma
color2= barva ohraničení písma 6


--------------------------------------------------------------------------------

Pokud si chceš měnit nastavení max. povolené rychlosti např. u Rikse, tak je to zase v navigate_470_272.ui a to v sekci

<layer ui_NavigateMapSpeedLimit z=51>
<SPRITE xxx bmp="$speed.bmp" alpha=0 x=130 y=200 z=100 visiblemodel="navigation.near_speed_limit" TEXT xxx x=135 y=223 w=35 h=30 z=101 L2R=1 align="CENTER" text="0" FONTTYPE=font_speedlimit_below font="tahomabd" fontsize=21 color=#ff0000 GlowSize=1 color2=#000000 ...>
</layer>


<layer ui_NavigateMapSpeedLimit1 z=51>
<SPRITE xxx bmp="$speed.bmp" alpha=0 x=130 y=200 z=100 visiblemodel="gps.valid" TEXT xxx x=135 y=226 w=35 h=30 z=101 L2R=1 align="CENTER" text="0" FONTTYPE=font_speedlimit_below font="tahomabd" fontsize=21 color=#ff3399 GlowSize=1 color2=#000000 ...>


--------------------------------------------------------------------------------

Dobrá stránka s různými skiny, ikonami, atp. pro iGO8 je Ale pozor, skiny je na našich Cx10 a Cx20 možno použít jen tehdy, jsou-li dělány pro rozlišení 320x240 nebo 470x272, což zjistíš buď přímo v komentáři ke skinu, nebo obsahuje-li skin ve složce ui_igo8 složku 320_240 nebo 470_272.

--------------------------------------------------------------------------------

Pro úpravu ikonek je potřeba program MioMapBMP, který grafické soubory v Miu otvírá pro jejich následnou editaci a speciálně komprimuje.

--------------------------------------------------------------------------------

Zákazová šipka, která se normálně ukazuje v infopanelu, když není naplánovaná trasa, se v Riks 2.6 po naší úpravě ukazuje i při naplánované trase. Ta značka samozřejmě neznamená, že když tě trasa navádí doprava, že bys neměl jet doleva (proč bys to koneckonců dělal???), ale to, že kdybys náhodou doleva potřeboval odbočit (odchýlit se z trasy), tak se tam dle dopravních předpisů odbočit nesmí (nesouvisí to ale s odchýlením od trasy, ale s dopravním režimem křižovatky - vlastností mapy). Jinými slovy, tam, kde to není dopravně zakázáno, se značka pro zákaz odbočení neobjeví, i kdyby ses odchýlil od trasy. Kdo to tam chce hned, tak si dokopírujte tento řádek do svého skinu do starého známého souboru navigate_470_272.ui, který najdete ve složce ui_igo8/ui (opakování je matka moudrosti). V tomto souboru do sekce

<layer ui_NavigateMapRouteNavigation z=51> překopíruj řádek (s již upravenými souřadnicemi)
<SPRITE sprTurnRestriction1 x=184 y=200 z=10 bmp="$turnrestrictions.spr" phasemodel="navigation.turn_restriction_icon" visiblemodel="navigation.turn_restriction_icon.valid&amp;navigation.car_pos_valid">

--------------------------------------------------------------------------------

Pro pouhou změnu polohy objektu (ikony) na ploše stačí změnit hodnoty x a y. Je tam ještě souřadnice z, jejíž hodnota znamená, zdali to má být v popředí nebo v pozadí již nějakého stávajícího údaje. Např. když chceš, aby ta značka byla na stejném místě jako lineární kompas (překrývala ho), pak musí mít kompas menší hodnotu z než ta značka. Totéž, kdybys tu značku chtěl na panelu (musí mít značka větší z než panel,...)

--------------------------------------------------------------------------------

Změna barvy písma pro zobrazeni typu nastavene trasy (Ekonomická, Rychlá, ...). Pokud máš na mysli to drobné písmo nad stavem baterky a síly gps vlevo dole, pak by to mělo být také v souboru navigate_470_272.ui, v sekci

<layer ui_NavigateMapStatus z=20000 řádek TEXT txtRI_Method1 x=2 y=243 z=10 w=77 fontsize=8 font="tahoma" color=#FFFFFF ..... >

--------------------------------------------------------------------------------

Pokud někoho u skinu iGO++tS rozčiluje ukazatel hodnoty nadmořské výšky pod navigační šipkou, lze příslušný příkaz vyřadit umístěním středníku na začátek řádku v souboru navigatemap_470_272.ui v sekci

<layer ui_NavigateMapGPSPosInfos z=51&gt;. Středník umísti na začátek řádku: &lt;TEXT alt1_val ....... >

nebo tento řádek smaž. Nikdy ale nevíš, kdy se ti to bude hodit a pak zas stačí středník odstranit, než dokopírovávat text.

--------------------------------------------------------------------------------

Užitečné zjištění od Fociho: "Do adresara iGO8 je mozne na zakladnu uroven umiestnit adresar UI_IGO8. Moja skusenost je, ze subory umiestnene don a dalsej adresarovej strukture ako v data.zip alebo skine maju najvyssiu prioritu. Ja si do tohto adresara davam ine ikony, farbne schemy a pod. Vidim v tom zmysel, ze sa nezasahuje do data.zip alebo skinu, takze co chcem mat ine oproti data.zip a skinu dam do tohto adresara.""
Znamená to, že bez ohledu na to, jaké ti kterýkoliv skin.zip, nebo data.zip, vnucuje POI ikony, bmp obrázky, atd., budeš-li mít ve složce iGO8 adresář ui_igo8 se svými bmp soubory, budou vždy nadřazeny těm ze skinů (pokud se jmenují stejně jako ve skinu, což ale nemusí být vždycky pravda).


--------------------------------------------------------------------------------

Na závěr ještě něco k Bluetooth. Skiny Riks a iGO8++ mají v rychlém menu tlačítko "Nastavení". Dostaneš se ale jen do menu Nastavení v Miu, kde nastavuješ Podsvícení, Hlasitost, ... Bluetooth ..., ale v BT jen preference, čili totéž, co je v základním menu Mio v Nastavení. Co chybí, je ale to menu, které je v základním menu Mio pod volbou Mobilní telefon. Zatím nemůžeme nikde v iGO8 najít odkaz na obdobu tohoto volání, které máme i v j&t4.3+: volbu spárování telefonu a Mia. Zatím jediný spolehlivý a odzkoušený způsob, jak mít stále aktivní BT je ten klasický: zapnout BT mimo iGO8, připojit telefon, spárovat ho a nechat stále připojený. Při uspání Mia ti mobil (dle typu mobilu) zahlásí "zařízení Cx20 odpojeno" a po znovuprobuzení Mia "zařízení Cx20 připojeno, profil ve vozidle...". Pokud Mio nerestartuješ, nebo nevypínáš natvrdo, BT se takto chová spolehlivě a nemusíš nic nastavovat. Nezáleží ani na délce uspání (v noci vypneš, ráno zapněš a BT se spojí), pokud ti tedy ve spícím režimu nedojde baterka. Přepínání mezi skiny na funkci BT nemá vliv, BT běží, protože se nerestartovalo Mio, ale jen navigační program. Neměl bys ale BT zařízení (Mio) v mobilu odpojovat, jelikož by se ti nemuselo z mobilu opět připojit a musel bys zase jít přes základní Menu Mio - Mobilní telefon - hledat zařízení,... Jen ještě pořád nejde volat na čísla z POI, ale z kontaktů lze Miem "vytáčet" bez problému.

Otestovali jsme Sony Ericsson se stále zapnutým BT, po uspání Mia se mobil odpojí a po probuzení se zas po pár vteřinách připojí a aktivuje profil handsfree. Problém je v tom, že když Mio zkolabuje, nebo jej restartuješ, nebo natvrdo vypneš, profil handsfree se samozřejmě přepne do normálního, ale v mobilu je pořád vidět připojené zařízení Cx20 (nelze připojit, i když je de facto připojené). BT handsfree ale nejede, protože bylo přerušené restartem. Pak musíš připojit BT v základním Menu Mia, protože mobil má normální profil a připojené zařízení Cx20, ale nekomunikují. Když v mobilu zařízení Cx20 odpojíš, nebo vypneš BT, a znovu vyhledáš zařízení, Mio se opravdu zeptá (i v běžícím iGO8), jestli chceš připojit k telefonu, zadáš do něj klíč, ale nepřipojí se. Takže je potřeba spárovat!


(N03)


.

Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku