web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Co je to TMC

Návody > Návody obecné

CO JE TO RDS/TMC
A JAK HO POUŽÍT V SYSTÉMU iGO8?Většina uživatelů navigací neví, co to je RDS/TMC, snad jen to, že nějak slouží při zácpách na silnicích. To je sice pravda, ale velmi zjednodušeně. RDS (Radio Data System) je systém sloužící k přenosu doplňkových informací ve VKV sítích rádiových vysílačů. TMC (Traffic Message Channel) je pak jeho službou, která poskytuje dopravní informace. RDS podporuje většina nejen automobilových radiopřijímačů, ale i dnešních Windows Mobile komunikátorů. RDS umožňuje např. zobrazování doplňkových informací o vysílání, jako je název stanice, název právě vysílaného programu nebo i vysílané skladby, popř. další informace. To ale neznamená, že váš přijímač, nebo komunikátor podporuje i službu TMC.

Vysílání RDS-TMC v České republice
V České republice v současné době vysílá signál RDS/TMC tři rozhlasové stanice: Český rozhlas 1 (Radiožurnál), Český rozhlas 3 (Vltava) a Český rozhlas Regina. Všechny tři stanice ale používají různé zdroje informací.

Český rozhlas 1 (Radiožurnál)

ČRo 1 šíří RDS/TMC signál po celé České republice. Dopravní informace jsou zpracovávány společností Global Assistance a technologicky vše zajišťuje firma Telelasist. Dopravní informace může vaše navigace označovat jako CRO_A_GA. (Český ROzhlas A Global Assistance).

RDS/TMC CRo 1

Český rozhlas 3 (Vltava)
ČRo 3 RDS/TMC vysílá také celorepublikově a dopravní informace jsou zajišťovány projektem Jednotného systému dopravních informací (JSDI), který společně realizuje Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Tyto informace se mohou zobrazovat jako
JSDI-CRo. (Jednotný Systém Dopravních Informací - Český Rozhlas).

RDS/TMC Cro 3


Český rozhlas (Regina)
ČRo Regina je regionální rozhlasová stanice a vysílá pouze v Praze a v nejbližším okolí na frekvenci 92,6 MHz. Vysílané dopravní informace mají pouze pražskou působnost a zajišťuje je Dopravní informační centrum Praha (DIC Praha).

RDS/TMC Regina

DIC bylo vytvořeno Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) a Ústavem dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI) a několika soukromými společnostmi. Tyto dopravní informace vysílané na vlnách ČRo Regina by měly být zahrnuty i ve vysílání ČRo 3, protože DIC Praha se rovněž podílí na projektu JSDI.

Tyto informace se mohou zobrazovat jako TIC PRG (Traffic Information Centre of PRaGue = Dopravní informační centrum Praha).

Jak nastavit iGO8 pro příjem TMC?

Pro funkčnost TMC musí být v navigaci nastaven správný komunikační protokol, odpovídající COM port, přes který komunikace poběží a frekvence přenosu. Jejich hodnoty jsou pro různé navigace různé a často se liší i u různých typů stejného výrobce. Naštěstí jsou navigace pro nastavení TMC zpravidla vybavené módy AUTO, takže se potřebné parametry nastaví automaticky. Pokud si chceš s nastavováním trochu pohrát, koukni se do FAQ, tam jsou některé údaje k těmto parametrů TMC navigací.

Pokud známe parametry TMC, nastavíš je a spustíš hledání stanic tlačítkem "Spustit autodetekci". Všechna nastavení můžeš také ponechat na hodnotě "AUTO" a spustit rovnou autodetekci, celý proces ale bude trvat déle, protože iGO8 bude prohledávat každý protokol i každý port. Za pár vteřin iGO8 detekuje TMC přijímač a upozorní vás na to hláškou "Nalezen hardware TMC". Poté iGO8 okamžitě začne vyhledávat dostupné stanice vysílající RDS/TMC dopravní zpravodajství. Při příštím spuštění si už iGO8 toto nastavení bude pamatovat a automaticky ihned začne ladit stanici.

U navigací, které mají externí přijímač TMC, záleží na pořadí připojení TMC a spuštění hledání. Pokud např. zapneš Mio Cx20 a teprve pak ho vložíš do kolíbky s TMC, nemusí se TMC vůbec aktivovat a RDS/TMC údaje se vůbec nenajdou (viz FAQ).

iGO8 automaticky prohledává celé pásmo a hledá stanice, které vysílají RDS/TMC. Samo pak použije stanice vysílající RDS/TMC s nejlepším signálem. Pokud necháš nastavené automatické ladění, tak si můžeš všimnout jedné věci; iGO8 automaticky ladí stanice nejen pokud je signál příliš slabý nebo se ztratí, ale skenuje celé frekvenční pásmo v pravidelných intervalech (po cca 50-90 vteřinách; podle kvality signálu aktuálně přijímané stanice) a vždy se přeladí na jinou dostupnou stanici vysílající TMC. V praxi to znamená, že je schopné přijímat dopravní informace ze všech dostupných zdrojů najednou,. Pokud bys chtěl zvolit preferovanou stanici, stačí odškrtnout "Automatické ladění" a frekvenci si zvolit manuálně.

V tomto případě iGO8 použije informace zvolené stanice do té doby, dokud neztratí zcela signál její frekvence. Poté musíš znovu navolit požadovanou frekvenci nebo spustit automatické ladění. Proto je rozhodně doporučuji využívat funkce automatického ladění stanice, protože při ruční volbě bys musel pokaždé znát frekvenci stanice v dané oblasti. A to ani nemluvím o tom, že je manuální zadávání frekvence za jízdy nepraktické.

Jakmile iGO8 získá a zpracuje RDS/TMC informace, zobrazí je v menu "Nastavení stanice TMC" název stanice s TMC s dalšími informacemi, např.


REGINA (92.6 MHz)
Kanál TMC je dostupný
BEZSTAROSTNA JIZDA - VASE SPOLEHLIVA NAVIGACE - 800 900 500


a potom se začnou objevovat jednotlivá TMC hlášení v menu "Dopravní události". Do tohoto menu se dostaneš zpravidla z navigační obrazovky klepnutím na ikonu TMC (ta je u různých skinů různá a různě umístěná, proto si přečti návod k iGO8 a k používanému skinu, kde by to mělo být napsané (např. návod pro iGO8 , nebo ke skinům Plus2 ). Ikona svým vzhledem navíc ukazuje, zda jsou k dispozici dopravní události a v jakém vztahu jsou k naplánované cestě. Ťukáním na informační řádky jednotlivých dopravních událostí můžeš o nich získat detailnější infirmace.

V menu "Nastavení trasy" můžeš navolit, zda chceš informace o dopravní situaci využívat, a jakým způsobem. K tomu jsou zde na výběr tři možnosti - Automaticky, Ručně a Neaktivní.

Při pohledu na detail dopravní události uvidíš, že je označen delší úsek komunikace. To je dáno tím, že se neoznačuje pouze konkrétní místo události, ale celý úsek mezi dvěma uzly lokalizačních tabulek.

Připraveno podle podkladů mobilmanie, smartmanie a příspěvků uživatelů

Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku