web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Co o češtině možná nevíš

Něco o nás


ČEŠTINA - NAŠE MATEŘŠTINA
A na závěr něco o češtině, co napsal na webu TomášF:

Hrátky s jazykem aneb "Čeština je vrozená vada".

"Čeština není jazyk, to je vrozená vada!" prskali na fakultě cizinci, když se snažili proniknout do tajů našeho mateřského jazyka. Zápasili se sedmi pády, jazyk si lámali na "řřřřř", požadovali po nás vysvětlení záhady, jak to, že slova
Praha a Praze se vztahují k jednomu městu...

Člověka to donutilo zapřemýšlet o jevech pro rodilého mluvčího naprosto běžných. Uvědomili jsme si, jak krásná a poťouchlá je řeč, kterou užíváme běžně a většinou naprosto bezmyšlenkovitě.

S češtinou jdou dělat všelijaké vylomeniny...

Jak se vám líbí nejdelší věta složená pouze ze souhlásek?
Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.

Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je sloveso
scvrnkls.

Naopak všechny samohlásky jsou pěkně poskládané (i v učebnicovém pořadí) ve slovech
mateřídoušky, dvacetikoruny.

Určit přesně, které slovo je v češtině nejdelší, nelze. Ale k favoritům určitě bude patřit i
nejneobhospodařovávatelnějšími.

Opakování stejných slabik nemusí znamenat, že dotyčný koktá, třeba si zrovna jen hraje s češtinou:
Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru. (5x)
Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové do vazu? (8x)
Děti viděly, když běhaly po slabikách namalovaných na chodníku, že v okamžiku, kdy Věra byla nahnána na NÁ, Nána na NA, Nána na NA na nanášené vrstvě barvy uklouzla. (15x)

Naši rodnou řeč také zdobí největší počet háčků, existují slova, ve kterých se jich objeví i pět:
nejztřeštěnější, přesvědčivější, apod.

Umíte těsnopis? No číslicový určitě:
Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5 s3leli.
A slova jako:
3nec, 100žár, 100dola.

Nebo stará, skoro účetní matematika:
Netopýr je brutopýr mínus tarapýr.

Také tzv. Q-systém v naší populaci zlidověl:
Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne. Qasinky neqasí.

A když na chodbě v restauraci uvidíte šipku s nápisem
QC, taky víte, kam vás dovede.

Víte, co je palyndrom? To je třeba "
kobyla má malý bok" - tedy věty, které lze číst z obou stran. Těch má čeština také celou řadu, například:
Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?
Do chladu si masa mísu dal Chod.
Sabina hrává na varhany bas.

A co takhle jazykolamy? Nebudu se zmiňovat o "ohraných" křepelkách, co lítají přes střechy, ale jak se poperete s tímhle?
V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?poklopu k poklopu Kyklop kouli koulí.kohout s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.nenápadné: Kapka kápla, klapka klapla.

Jó, čeština je krásná řeč. Tak si toho važte a pište své příspěvky tak, abyste ji neprznili! A sobě nedělali ostudu.

Díky Tome.Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku