web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Jak plánovat cestu zpět

Návody > Návody Primo

JAK PLÁNOVAT ZPÁTEČNÍ TRASUJistě jsi narazil u Primo na problém, jak po dojezdu na místo naplánovat stejnou trasu zpět, zejména když jsi zvolil jinou, než standardní trasu, nebo jsi použil více průjezdních bodů.


Pokud tedy máš cestu plnou průjezďáků a chceš jet zpět stejnou cestou jako tam, tak to jde bez skinu a bez úprav, jen je potřeba umět plánovat trasu, uložit ji a načíst ji.

Řekněme, že chceš naplánovat trasu z bodu A do bodu E a na cestě mít tři průjezdní body (B, C, D), které jsou mimo přímou trasu A => E a chceš jet toutéž trasou i zpět.

Cesta tam tudíž bude A => B => C => D => E
a
chceš cestu zpět E => D => C => B => A

Postup:
. 1) naplánuj trasu A => B => C => D => E, pojmenuj ji a ulož,
. 2) dojeď do bodu E,
. 3) v bodě E vyříď to, kvůli čemu jsi tam jel (to je nejdůležitější a na to nesmíš zapomenout),
. 4) před zpáteční cestou v bodě E načti znovu tutéž uloženou trasu z A do E,
. 5) původní začátek (A) se po zachycení signálu GPS změní na nynější bod E,
. 6) uložená trasa se tudíž sama přepočítá tak, že vznikne E => B => C => D => E
. . . (trasa nezmizí s hláškou "dorazili jste do cíle", i když se nacházíš přesně na pozici
. . . cíle (E), protože máš ještě absolvovat průjezdní body (jakoby okružní jízdu) a krom
. . . toho asi nikdy nebudeš přesně na metr tam, kde se nacházel bod E původně uložené
. . . trasy,
. 7) uvedená trasa tě však tahá po původně nastavených průjezďácích směrem od
. . . původního začátku (A), takže si jen přeskup průjezdní body pomocí funkce
. . . "optimalizovat trasu" nebo "optimalizovat body" nebo "znovu uspořádat",
. . . čímž získáš trasu E => D => C => B.
. . . Bod B (1. průjezdní bod na původní cestě A => B => C => D => E) bude nyní cílem,
. 8) vyhledej bod A (původní začátek a nynější cíl tvé cesty) a zvol jej jako konečný cíl
. . . (nebo použij funkcí "upravit trasu" a navol A na konci seznamu přes tlačítko "+"),
. 9) vznikne trasa E => D => C => B => A,
10) trasu E => D => C => B => A si můžeš uložit (s odpojeným GPS s nastavením začátku
. . . na E) ještě před absolvováním A => B => C => D => E, to pro případ, kdybys neměl
. . . v E čas na body 6 - 9 a jen tuto předem vytvořenou a uloženou trasu v E načti
. . . z uložených tras.

Podotýkám, že tento postup nemusí být bez jakýchkoliv úprav data.zip či skinu, čili použitím pouze defaultních funkcí jediný a nejjednoduší, třeba přijdeš na jednodušší.
Průjezdní body
je nutno volit s rozumem tak, aby nebyly na víceproudých silnicích, v protisměru, jednosměrkách, zákazech odbočení na cestě zpátky, kdy na cestě tam se odbočit dalo atp. (nebo musíš zpáteční trasu ještě manuelně opravit).

Návod je upraven dle 1. čs diskuzního fóra, kde jej uveřejnil SvoDa.


Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku