web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Jazykový zip

Miomap


CZECH.ZIPVzhledem k tomu, že řada skinů používá různé (nestandardní) texty (no jo, co je ale standardní?), zobrazují se tyto texty tak, jak je autor napsal. V lepším případě se zobrazují anglicky, často ale v mateřštině autora, španělsky, francouzsky, česky (to nám moc nevadí), nebo jiném jazyce. Další potíž je v tom, že část textů je často v jazyce autora a část v naší mateřštině. Příčinou je autor a náš soubor czech.zip.

Standardně Mio zobrazí text tak, jak je napsán ve skinu, např. v příkazu text="". Pokud se ale tento text nachází ve zcela stejné podobě (musí být skutečně zcela totožná) v aktivovaném jazykovém souboru (pro nás v czech.zip), zobrazí se český ekvivalent původního příkazu. Je-li např. v czech.zip napsáno na jednom z řádků

Audible Warning="Zvukové varování"

pak bude hláška Audible Warning ze skinu zobrazena jako Zvukové varování, jinak je zobrazena v originální podobě.


Protože řada skinů je převzata ze zahraničních fór, není výjimkou, že se v zobrazení nacházejí slova nejrůznější provenience (víte např. že Brújala je španělsky kompas?). Proto jsem upravil texty v některých skinech do angličtiny a doplnil o ně i czech.zip, takže se texty pro nás zobrazují česky. Opravu do češtiny přímo ve skinu nedoporučuji, protože je skin jednak omezen na české prostředí a navíc pak některé české znaky nejsou v Mio vždy korektně zobrazené.

Vzhledem k rozdílnosti skinů je ke stáhnutí řada souborů czech.zip, jak pro řadu Cx10, C250 a H610, tak pro Cx20.

Ještě drobnost. V Miu můžeš mít i několik souborů czech.zip, musejí se ale jinak externě a interně jmenovat. Externě proto, abys je mohl vedle sebe v Miu mít, interně aby je i Mio od sebe odlišilo a abys je viděl pod odlišným jménem v menu Jazyk|Jazyk programu.

Soubory můžeš stáhnout zde:


czech.zip pro Cx10, C250 a H610
czech.zip pro Cx20
czech.zip pro j+t skiny Cx20
czech.zip Riks pro Cx20 (tento jazykový soubor můžeš použít i pro standardní Mio-skin)

Pokud zde nenalezneš czech.zip pro zvolený skin, bude zřejmě uveden v sekci skinů jako součást zipu tohoto skinu (v zipu bude kromě data.zipu i odpovídající czech.zip).


Jazykový soubor se po stažení nerozbalený nakopíruj do adresáře: \My Flash Disk\MioMap\MioMap\LANG. Předem zazálohuj soubor stejného jména a před nakopírováním nového jej v Mio smaž.

(J1)


Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku