web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Jazykový zip

iGO8


CZECH.ZIPVzhledem k tomu, že řada skinů používá různé (nestandardní) texty (no jo, co je ale standardní?), zobrazují se tyto texty tak, jak je autor napsal. V lepším případě se zobrazují anglicky, často ale v mateřštině autora, španělsky, francouzsky, česky (to nám moc nevadí), nebo jiném jazyce. Další potíž je v tom, že část textů je často v jazyce autora a část v naší mateřštině. Příčinou je autor a náš soubor czech.zip.

Standardně Mio zobrazí text tak, jak je napsán ve skinu, např. v příkazu text="". Pokud se ale tento text nachází ve <b>zcela</b> stejné podobě (musí být skutečně zcela totožná) v aktivovaném jazykovém souboru (pro nás v czech.zip), zobrazí se český ekvivalent původního příkazu. Je-li např. v czech.zip napsáno na jednom z řádků

Audible Warning="Zvukové varování"

pak bude hláška
Audible Warning ze skinu zobrazena jako Zvukové varování, jinak je zobrazena v originální podobě. stačí vynechat mezeru, napsat místo velkého písmena malé, a už se hláška netransformuje do češtiny.

Protože řada skinů je převzata ze zahraničních fór, není výjimkou, že se v zobrazení nacházejí slova nejrůznější provenience (
víte např. že Brújala je španělsky kompas?). Proto jsem upravil texty v některých skinech do angličtiny a doplnil o ně i czech.zip, takže se texty pro nás zobrazují česky. Opravu do češtiny přímo ve skinu nedoporučuji, protože je skin jednak omezen na české prostředí a navíc pak některé české znaky nejsou v Mio vždy korektně zobrazené.

V iGO8 provádíme změny pomocí skinů umístěných ve složce skin a těch se týkají i změny v czech.zipech. Tak je připraven i následující soubor, který zajišťuje plné počeštění i skinů uvedených ve vláknu skin. Czech zip se průběžně doplňuje a upravuje podle vývoje skinů.

Bohužel se v poslední objevila řada podvodníků, kteří se na naší iniciativě přiživují a z toho důvodu jsem všechny jazykové soubory ke škodě ostatních slušných uživatelů odstranil. Podtřebuješ-li je, pak hledej jinde.

Možná, že sis všiml, že když s českým skinem přijedeš třeba do Německa, tak se ti zpravidla nejen nezobrazují české názvy německých měst, ale u řady ani německé. Je to dáno nekorektností zpracování údajů získaných z mapy. Dá se tomu odpomoci úpravou jazykového zipu. Pak se zobrazují správně místní názvy v tom jazyce, pro který byla úprava provedena (v uvedeném příkladu v německy mluvících zemích), začnou se ale zobrazovat německé názvy i u nás, tedy německé názvy českých měst (Brün, Pilsen, atp.). Upravený jazykový zip se dá tedy použít korektně jen v zemích s řečí, pro kterou byla úprava provedena.

Jazykový soubor po stažení nerozbalený nakopíruj do adresáře
\iGO8\content\lang. Předem zazálohuj soubor stejného jména a před nakopírováním nového jej v Miu smaž (pokud tam je).

Souborů "czech.zip" různého jména může být ve složce lang i víc. Správný soubor czech.zip navolíš v menu
Nastavení => Jazyk a jednotky => Jazyk programu.Lang

Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku