web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Kam co dát v Primo

Návody > Návody Primo

KAM CO DÁT V PRIMO


Dnes se už vyvíjí pouze několik verzí Primo (1.1, 1.2 a 2.0).

Kam se co kopíruje, nebo kde se co může upravit? Pro jednoznačnost označuji složku s programem jako Primo, i když se v praxi může jmenovat jinak (iGO, Mobilenavigator, atd.).

Složka Primo
V základní složce Primo je řada zásadních souborů, které umožňují funkčnost systému. Bez hlubší znalosti systému a WindowsCE je ale nenahrazuj jinými i stejného jména. Jediné tři soubory je možné (nebo i nutné) měnit, a to jsou soubory
data.zip, branding.zip a sys.txt. (při přechodu na jinou verzi Primo toho samozřejmě měníš víc, zpravidla vše)

Soubor data.zip (ve složce Primo)
Soubor data.zip měň jen tehdy, když potřebuješ jiné rozlišení, nebo funkce, které v základním skinu nejsou. Pro změnu vzhledu použijeme bez zásahu do data.zipi vhodný skin.

Soubor sys.txt (ve složce Primo)
Soubor sys.txt obsahuje (nebo přesněji - může obsahovat) řadu základních nastavení pro iGO8, která jsou použitá při startu iGO8.
Popis souboru sys.txt najdeš v sekci Sys.txt.

Složka content (ve složce Primo)
V této složce se nacházejí další důležité složky a soubory:

Složka building - 3D budovy (ve složce content)
Složka obsahuje soubory s 3D budovami velkých. Soubory jsou formátu xxx.3dl a xxx.3dc, kde 'xxx.3dx' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. Germany.3dc a Germany.3dl). Názvy souborů se v Primo nezobrazují.


Soubory s 3D budovami se nahrávají jednotlivě pro jednotlivé státy a jsou označeny jako název země (např. CzechRep.3dl). U zemí s menším počtem budov zobrazovaných v navigaci zpravidla soubor xxx.3dc chybí.

Složka car - ikonky vozidel (ve složce content)
Složka obsahuje soubory s ikonkami vozidel a chodců jako náhrady navigační šipky

Složka dem - 3D terén (ve složce content)
Složka obsahuje soubory s terénem. Soubory jsou formátu xxx.dem, kde 'xxx.dem' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. EasternEurope.dem). Názvy souborů dem se v iGO8 nezobrazují.

Soubory s terénem se dají nahrávat i jednotlivě pro jednotlivé státy, jsou označené stejně, jen xxx je název země (např. Benelux.dem). Soubory zemí i kontinetů se dají kombinovat, iGO8 si vybere ty novější.

Složka global_cfg - konfigurace zemí (ve složce content)
Složka obsahuje soubor globální konfigurace zemí, např. předepsané rychlosti a výbavu, telefonní předvolby, různá omezení, atd.

Složka histspeed - inteligentní trasy (ve složce content)
Složka obsahuje soubory s "historickými" údaji o rychlostech průjezdu pro volbu optimálních tras (tzv. inteligentní trasy)


Složka lang - jazyky (ve složce content)
Složka obsahuje soubory s jazyky. Soubory jsou formátu Lang_xxx.zip, kde 'xxx' je název jazyku. Pod celým názvem soubor vidíš v PC (např. Lang_Czech_Pda.zip). Názvy souborů se v iGO8 zobrazují pod interním označením jazyku.


Každý zip obsahuje soubor info.ini, složku i18n a obrázky (vlajky), které se zobrazují v PDA/PNA. Soubor info.ini obsahuje informaci o určení souboru, datu výroby, jazyku a názvu, pod kterým se soubor zobrazuje a volí v nastavení PDA/PNA. Složka i18n obsahuje soubor language.dat s vlastním "překladem" jazyku skinu do jazyku zipu.

Složka map - mapy (ve složce content)
Složka obsahuje mapové soubory. Soubory jsou formátu xxx.fbl, kde 'xxx.fbl' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. CzechRep8_2008.01_080526.fbl). Název mapy, který vidíš v PDA/PNA může být stejný, může se ale zcela lišit, protože je uveden uvnitř souboru.


Pokud je vnitřní název stejný a vnější jiný (takže jsou v navigaci v podstatě dva stejné soubory pod různým externím názvem), dojde většinou k havárii Primo.

Pokud používáš Mapchanger pro změnu map, nebo používáš změnu map pomocí profilů, musí složka Content obsahovat složky map_nt a map_ot s alternativními mapami.

Složka phoneme - názvy ulic (ve složce content)
Složka obsahuje soubory s názvy ulic pro jejich hlasové hlášení pomocí TTS (syntetických) hlasů systému Nuance. Soubory se kopírují do složky Primo\content\phoneme. Soubory jsou formátu xxx.ph a xxx.phr, kde 'xxx.ph' a 'xxx.phr' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. CzechRep.ph). Názvy souborů se v Primo nezobrazují.

Složka poi - body zájmu (ve složce content)
Složka obsahuje soubory bodů zájmu. Soubory jsou formátu
xxx.poi, kde 'xxx.poi' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. CzechRep.poi). Názvy souborů se v Primo nezobrazují.

Pokud používáš Mapchanger pro změnu poi, nebo používáš změnu poi pomocí profilů, musí složka Content obsahovat složky poi_nt a poi_ot s alternativními body zájmu.

Složka scheme - schemata (ve složce content)
Složka obsahuje soubory schemat. Soubory jsou formátu xxx.zip, kde 'xxx.zip' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. Default-Day.zip). Pod tímto názvem (např. Default-Day) se zpravidla soubor zobrazuje a volí v nastavení PDA/PNA. Můžeš navolit jiné zobrazení pro den a jiné pro noc, slouží pro úpravu denního a nočního vzhledu mapy (barev silnic, krajiny, atd.)


Složka skin - skiny (ve složce content)
Složka obsahuje skiny (rozšíření originálního skinu - data.zipu). V praxi se ale úpravy integrují do souborů data.zip, branding.zip, nebo se dávají do složky ui_igo9

Složka speedcam - radary (ve složce content)
Složka obsahuje soubory radarů. Soubory jsou formátu xxx.spud a xxx.txt, kde 'xxx' je název, pod kterým ho vidíš v PC (např. SpeedcamUpdates.spud). Ve složce můžeš mít i víc souborů, pokud jsou ale v souborech radary pro stejnou lokalitu, budou se zobrazovat vícekrát. Soubory .txt neobsahují informace o směru radarů

Složka voice - hlasy (ve složce content)
Složka obsahuje hlasové soubory. V Primo lze použít jak "klasické analogové" hlasy (např. hlasy použité v iGO8), tak syntetické hlasy, označované jako TTS hlasy, zpravidla systému Nuance. Pro jejich funkčnost musí být vytvořena složka
tts_nua_v5 s dalšími soubory

Soubory jsou formátu xxx.zip, kde 'xxx' je název, pod kterým soubor vidíš v PC (např. Voice_Cze-f3.zip u analogového hlasu, nebo např. Voice_TTSpro-Nua5-Z-Czech_v.6.3.1 120202.zip u TTS hlasu). Zip obsahuje soubor info.ini, složky audio a config a obrázky (většinou vlajky), které se zobrazí v PDA/PNA. Soubor info.ini obsahuje řadu informací o výrobci hlasu, grafickém zobrazení, jazyku, hlasovém vyjádření při volbě a názvu, pod se soubor zobrazuje a volí v nastavení PDA/PNA

Složka userdata - uživatelská data (ve složce content)
Do této složky se přidávají uživatelská data, např POI, trasy, atd. Názvy souborů se v iGO8 nezobrazují

Složka gfx (ve složce Primo)
Do této složky se přidává např. zobrazení oblohy a slunce během dne a noci

Složka license (ve složce Primo)
V této složce se nachází licenční soubor zakoupené sd-karty s navigačním softwarem

Složka save (ve složce Primo)
Do této složky se ukládají při běhu navigace stavové údaje. Pokud při přechodu na jiný skin, nebo po některých úpravách přestane Primo fungovat a hlásí chyby, bývá příčinou obsah této složky. Většinou pomůže její smazání

Složka snimky (ve složce Primo)
Složka není v základní verzi Primo přítomná. Složka se může jmenovat v podstatě libovolně, její název se musí jen shodovat s názvem uvedeným v sys.txt. Do složky se ukládají snímky obrazovek Primo. Ukládání musí být podporováno skinem

Složka tts_nua_v5 (ve složce Primo)
Složka se může jmenovat dle verze Primo i jinak. Obsahuje potřebné soubory pro TTS hlasy

Složka ui_igo9 (ve složce Primo)
Složka nemusí být v Primo přítomná. Obsahuje rozšíření Primo, např. alternativní ikonky pro body zájmu, popř. nadstavby skinů

Složka utility (ve složce Primo)
Složka není v základní verzi Primo přítomná. Obsahuje aplikace rozšíření Primo, např. Mapchanger pro výměnu map, popř. aplikace pro další rozšíření skinů, typická např. pro skiny gurjon_Si

Složka ux (ve složce Primo)
Složka není v základní verzi Primo přítomná. Obsahuje aplikace rozšíření Primo, např. pro hlasová hlášení událostí, rychlostních limitů, atd.

Ještě stručný přehled, kde je co ve složce Primo uložené:

Primo/content - viz dále
Primo/gfx - soubory přídavného zobrazení oblohy
Primo/licence - licenční soubory
Primo/save - soubory tvořené během navigace
Primo/snimky - soubory snímků obrazovky
Primo/tts_nua_v5 - soubory pro TTS hlasy
Primo/utility - soubory rozšíření Primo o další funkce
Primo/ux - soubory rozšíření Primo o další hlasová hlášení

Ještě stručný přehled, kde je co ve složce Primo/content uložené:


Primo/content/building - 3D zobrazení budov (*.3dl) a obyrsů/bloků budev (.3dc)
Primo/content/car - ikonky vozidel
Primo/content/dem - 3D terén
Primo/content/global_cfg - konfigurace zemí
Primo/content/lang - soubory jazykové navigace (*.zip)
Primo/content/map - mapové podklady (*.fbl)
Primo/content/map - popisná čísla (*.fpa)
Primo/content/map - upozornění pro řidiče (*.fda)
Primo/content/map - informace pro kamiony (*.ftr)
Primo/content/map - informace o křižovatkách (*.fjv nebo *.fjw)
Primo/content/map - předprogramovaná silniční síť pro rychlý výpočet trasy (*.hnr)

Primo/content/phoneme - názvy ulic pro hlasovou navigaci (*.ph, *.phr)
Primo/content/poi - body zájmu (*.poi)
Primo/content/scheme - barevná schémata map (*.zip)
Primo/content/skin - skiny (*.zip)
Primo/content/speedcam - radary (*.spud nebo .txt)
Primo/content/voice - soubory hlasové navigace (*.zip)
Primo/content/userdata - soubory s uživatelskými daty
Primo/UX - doplňkové soubory Primonn


Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku