web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


MapChanger

Primo


MAPCHANGERJednou z vymožeností všech uvedených skinů je možnost použití tzv. Mapchangeru. Mapchanger umožňuje pohodlnou výměnu tří sad map, případně i bodů zájmu (poi) přímo ze skinu. Zpravidla se jedná o mapové sady Navteq, Teleatlas a mapy regionální.

Originální skin neumožňuje volat MapChanger. Pokud zvolíš některý z uvedených alternativních skinů, které MapChanger volat umí, můžeš porušit licenční ujednání a ztratit záruku.

Ovládání MapChangeru se u skinů mírně liší tím, ze které obrazovky se spouští, principielně je ale shodné; v menu, kde je ikona některé z mapových sad se po klepnutím na ni zobrazí menu, ve kterém si můžeme buď prohlédnout, co všechno mapová sada obsahuje, nebo klepnutím na ikonu jiné sady spustit Mapchanger, který nahradí zvolenou mapovou sadou sadu současnou. Přitom dojde k restartování navigace.

Příklad menu, ze kterého se MapChanger spouští (mapy Navteq běží v navigaci):
a po stisku tlačítka MapChangeru vpravo dole se objeví vlastní menu:
Stiskem některého z levých tlačítek pak spustíš výměnu map.

Z čeho se MapChanger skládá je vidět z následujících obrázků. V Primo je umístěn ve složce Utility:V podstatě funguje tak, že přejmenovává soubory s mapami (popř. i s body zájmu). Počáteční stav, kdy ještě MapChanger nebyl použit, předpokládá následující umístění:

  • složka map obsahuje všechny mapy Teleatlas,
  • složka map_nt obsahuje všechny mapy Navteq,
  • složka map_ot obsahuje všechny mapy jiné (obvykle regionální).


Pokud má MapChanger přepínat i body zájmu, musí obsahovat i složky
poi, poi_nt a poi_ot s odpovídajícími body zájmu, jinak stačí jedna společná složka poi.

Složky map, map_nt, map_ot a poi, poi_nt a poi_ot musíš před spuštěním naplnit mapami.

Na obrázku je znázorněna situace, kdy již došlo k přepnutí map a poi a ve standardních složkách jsou mapy a poi Navteq, ve složkách _ta mapy a poi Teleatlas a ve složkách _ot mapy a poi regionální.

Jakmile máš připravené mapy (a popř. i poi) v odpovídajících složkách, podívej se do složky Utility. V ní uvidíš následující soubory:

  • MapChanger.exe (program volaný ze skinu),
  • MapChanger.ini (soubor určující, kde jsou součásti MapChangeru umístěné),
  • MapChanger.nfrun (vlastní skript určující, co program MapChangeru má provádět).
  • Klobouk.wav (soubor s akustickým návěštím změny map. Může být použit i jiný zvukový soubor, třeba ze skinu, nebo vlastního Primo).


Konfigurační soubor MapChanger.ini obsahuje jen několik řádků:


[mapchanger] ............................................. identifikace příkazů
swpoi=1
..................................................... volba přepínání i poi (0 - jen mapy /1 - mapy i poi)
DirContent=\Storage Card\Primo\content
...... cesta se složce content obsahující složky map a poi
DirSave=\Storage Card\Primo\save
.............. cesta ke složce save, kam se ukládá stav MapChangeru
ExeName=iGO.exe
..................................... cesta k programu Primo pro jeho nové spuštění
Sound=klobouk.wav
................................... název použitého zvukového souboru pro akustické oznámení změny

MapChanger najdeš zde:

Po rozbalení zipu nahraj složku Utility do složky Primo (viz obr. nahoře).

U některých skinů mohou být skripty Mapchangeru upravené, pak je Mapchanger přibalený ke skinu
Pokud budeš používat i rutinu Panic nebo save, dohraj do společné složky Utility potřebné soubory

zde najdeš kompletní informace k Mapchangeru

Protože lze použít k výměně map a dalších navigačních softů i alternativní postupy, uvádím zde Externí mapchanger od Ivo K. Splňuje všechny kladené požadavky, je srozumitelnější a spolehlivý.

Kompletní externí mapchanger IvoK

Další informace najdeš ve vlákně
Panic&Save

Výměnu map u Primo 2 lze provést i pomocí volby ProfilyÚvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku