web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Micsan

iGO8 > Skiny Cx20


SKINY PRO Cx20

SKINY MICSAN-Rozšíření skinů pro iGO8 verze 8.3.1.xxxxx a 8.3.2.xxxxx

Upravený a počeštěný skin Micsan Trans Svovivo v07_cz_v1


Dalším skinem na webu pro novou řadu 8.3.1. (a i řadu 8.3.2) je skin Micsan trans v upravené verzi 07. Jeho úprava vychází z "dílny SvoDa, vovi a IvoK".

Odlišnosti skinu:


 • samostatné nastavení síly hlasového i zvukového hlášení radarů a jízdních pruhů (hlášení pípáním, hlasem nebo obojím),
 • nové informační panely (monokly) ve všech čtyřech rozích,
 • plynulé nastavení průhlednosti panelů (monoklů) vč. nastavení stínů a odlesků,
 • možnost použití nových barevných profilů s automatickým přechodem mezi dnem, soumrakem a nocí vč. nastavení času délky přechodu,
 • multifunkční panely (monokly), levý s aktuální rychlostí (digitálně, analogově) a ukazatelem max.povolené rychlosti popř. tlačítky pro zoom a pravý, s hodinami (digitální, analogové) a kompasem popř. tlačítky pro zoom.


Ve skinu byla provedena řada úprav, zejména:


 • neviditelné tlačítko na displeji - Tripcomputer - fialový rámeček na displeji,
 • neviditelné tlačítko na displeji pro nastavení trasy - červený rámeček na displeji,
 • přidán údaj o času k manévru a o nadmořské výšce na místo levého údaje v panelu,
 • doplněna indikace nahrávaní trasy rudou tečkou v ikoně tachometru v levém horním rohu,
 • doplněna úprava „Na lištu“ při ukončování iGO8,
 • doplněn dlouhý stisk na ikonu Menu = přímé ukončení iGO8,
 • doplněno tlačítko "Plánovat na mapě" v Menu,
 • úprava fontů, barev a velikostí některých údajů (ikony a metry přespříštího manévru, popisná čísla, aktuální a příští ulice,...),
 • rolovací údaj delšího názvu ulice(silnice),
 • přesná nadmořská výška v cockpitu (menu pro volbu údajů),
 • přesná nadmořská výška (min. a max. hodnoty) v Tripcomputeru,
 • přesná nadmořská výška v panelu,
 • doplněny aplikace v Rychlém menu na windows a APP složku,
 • doplněny scripty pro multimediální panel,
 • zafixovaný autopřepočet při spuštění nahrané trasy mimo polohu GPS,
 • opravena chyba při přechodu z "Panelu externích aplikací"(MMP) do navigace,
 • opravena chyba volby hlasitosti šoupákem v Rychlém menu,
 • oprava nesprávného zobrazování popisných čísel,
 • oprava správné funkce miniikonky TMC,
 • oprava hlasového hlášení radarů a vytvoření českých hlášek.


Pár screenshotů skinu Micsan po výše uvedených úpravách:
...

Menu navigace s digi-rychloměrem a kompasemMenu navigace s rychloměrem, hodinami a kompasemMenu navigace s rychloměrem, hodinami,kompasem a ukazateli změny směruMenu navigace s rychloměrem a hodinamiMenu navigace s rychloměrem a hodinamiMenu navigace s rychloměrem, hodinami a kompasemi

Rychlé menu je samozřejmě doplněno o oblíbené funkce předcházejících skinů.

Jak postupovat při instalaci:

 • Zkopíruj soubor DIGIT.TTF do \iGO8,
 • Pokud jsi již měl starší verze tohoto skinu, smaž adresář \iGO8\MortScript,
 • Zkopíruj rozzipovanou složku Mortscript i s jejím obsahem do \iGO8,
 • Pomocí Exploreru nebo Total Commanderu přímo v PNA, v adresáři \iGO8\Mortscript spusť soubor Mortscript.exe pro aktualizaci databáze registru,
 • Zkopíruj zazipovaný soubor skinu Micsan_Trans_Svovivo_v0.7-CZ.zip do \iGO8\content\skin (pokud složka neexistuje, vytvoř ji),
 • Zkopíruj zazipovaný soubor Lang_Czech.....zip do \iGO8\content\lang,
 • Volitelně: 1. nakopíruj schémata scheme (adresář Xerses72 a soubory autochanger.zip, autochanger-night.zip, crepusculo.zip) do \iGO8\content\scheme. 2. pokud chceš využívat přídavné funkce v Multimediálním panelu, nebo Rychlém menu, nakopíruj rozzipovaný adresář APP do MFD.3. (jen pro verzi multimediální iGO8 8.3.1.53228).Pokud chceš využívat přídavné funkce v Multimediálním panelu, nakopíruj soubor launcher.ini z rozzipovaného souboru launcher.zip do \iGO8. Dále nakopíruj soubory ikonek (ico_Nankin.bmp, ico_Pentagon.bmp, ico_ShiftLeft.bmp, ico_Solitare.bmp, ico_uBook08.bmp) z rozzipovaného souboru launcher.zip do \iGO8\ui_igo8\480_272 (pokud složka neexistuje vytvoř ji). Pro správnou funkci Multimediálního panelu je nutné mít v souboru sys.txt tento zápis:


[interface]
start_state="st_Launcher"


Pokud tento panel nechceš mít funkční a nechceš ho zobrazovat, řádku start_state... odstředníkuj.

Nastanou-li při spuštění skinu potíže, je vhodné smazat (po záloze!) adresář SAVE v \iGO8.

Pár informací k ovládání funkcí na hlavní obrazovce:


 • ikona Menu na displeji

------ krátký klik: panel Menu,
------ dlouhý klik: přímé ukončení iGO8,

 • miniikonka TMC na displeji: krátký klik: seznam událostí TMC a nastavení TMC,
 • horní lišta na displeji: krátké kliky: jedna stříška, druhá stříška, bez stříšky,
 • spodní lišta na displeji

------ krátké kliky: změna údajů v liště (časové a délkové údaje, itinerář, blízké POI),
------ dlouhý klik (pouze při naplánované trase): panel Cockpit (nastavení údajů v panelu).

Nezaškrtávej v cockpitu zobrazení levého údaje v panelu, aby se zvolený údaj s touto nadm.v. a časem k manévru nepřekrýval. V cockpitu docílíš nezaškrtnutí levého údaje (který se ovšem vždy označí jako první) tak, že jako první označíš pro zobrazení vlevo ten údaj, který tam nakonec nebude a až navolíš všechny čtyři údaje, tak ten levý zase vyškrtneš (srozumitelné, že?).

 • Multifunkční panely (monokly) v horních rozích displeje:

------ levý s aktuální rychlostí (digitálně, analogově) a ukazatelem max. povolené rychlosti (popř. tlačítky pro zoom),
------ pravý, s hodinami (digitální, analogové) a kompasem popř. tlačítky pro zoom.

Zoomovací tlačítka v monoklech se vyvolají ťuknutím na displej v prostoru mimo tlačítka.


 • neviditelné tlačítko na displeji (fialový rámeček vlevo dole)

------ krátký stisk: panel Tripcomputer,
------ dlouhý stisk: mp3player,

 • neviditelné tlačítko na displeji (červený rámeček pod nápisem metody trasy):

------ krátký stisk: panel Nastavení trasy,
------ dlouhý stisk: mp3player,

 • neviditelné tlačítko na displeji (pod přespříštím manévrem vpravo dole)

------ krátký stisk: panel Itinerář,

 • neviditelné tlačítko na displeji (pod příštím manévrem vlevo dole)

------ krátký stisk: panel Informace o Trase,

 • neviditelné tlačítko na displeji (pod miniikonkami baterie, repro, BT,... vpravo dole)

------ krátký stisk: panel Rychlé menu,

 • ikona Menu na displeji

------ krátký stisk: panel Menu,
------ dlouhý stisk: přímé ukončení iGO8,

 • miniikonka TMC na displeji:

------ krátký stisk: seznam událostí TMC a nastavení TMC.

Poznámky k základnímu nastavení:
Hlasitost hlášení radarů a jízdních pruhů je nezávislá na hlavní hlasitosti, proto i když hlavní hlasitost nastavíš na nulovou hodnotu a hlasitost hlášení radarů a jízdních pruhů nebude nastavená na nulu budou hlášení běžně fungovat,


Než autoři změn zkompletují všechny hlášky do češtiny, zůstává ve skinu pár francouzských hlášek. Doporučují proto u všech hlášení vypnout tu část Maxi/Moyenne Maximum/Průměr) - tam čeština není vůbec a pro oba semaforové typy vypnout (nebo dát nějaký zvuk) do toho avíza,

Přepínání mezi navigační šipkou a autíčkem proveď v panelu Rychlé menu. Je ale důležité při změně skinu na jiný, mít navolenou navigační šipku, protože změníš-li skin Micsan s navoleným autíčkem, tak se v jiném skinu nebude zobrazovat navigační šipka. Pokud se ti ale stane, že přepneš na jiný skin a ve skinu Micsan zůstalo navoleno autíčko (a navigační šipka se proto nazobrazuje), stačí se vrátit do Micsan skinu, změnit v rychlém menu auto na šipku, potvrdit restart a pak teprve přejít do jiného skinu. Navigační šipka se pak zobrazí korektně. Kdo autíčko nepoužívá, nemusí na nic myslet a ti co jej používají, musí před přepnutím z Micsan do jiného skinu přepnout na šipku a "vytrpět" ještě restart(refresh) iGO8.

Poznámky k volitelnému nastavení:
Pokud chceš používat funkci plynulého postupného přechodu mezi barevnými profily, musíš mít nastavené oba dva barevné profily (tzn. pro den i noc) současně, ne jen jeden. Nestačí tedy mít nastavený např. jen autochanger-day a na noc mít nastavené výchozí nastavení noc nebo jasper night. Pokud máš nastavené profily autochanger-day a autochanger-night současně, uvidíš čtvrtou nabídku Délka večerního stmívání a můžeš si nastavit čas přechodu z denního do nočního režimu přes režim soumrak.


Scripty pro media v launcher.ini (Musics, Videos a Pictures) jsou variantně pro:

 • originální multimediální soubory, které jsou součástí verze iGO8 8.3.1.53228 \Storage Card\iGO8\*.exe; použitelnost těchto originálních aplikací je stále omezená přístupem na ResidenFlash a SDMMC, kdy u některých přístrojů se nelze na disc a kartu k souborům dostat;(proto v launcher.ini odstředníkované),
 • alternativně umístěné originální multimediální soubory v extra složce na \My Flash Disk\APP\iGO8_Media\*.exe; (v launcher.ini odstředníkované),
 • plně funkční multimediální soubory v APP složce (z http://www.tomasii.cdc.cz), resp. windows \My Flash Disk\APP\*.exe, resp. \Windows\.*exe.


Odstředníkuj si v launcher.ini ty řádky se scripty, které chceš používat (defaultně jsou aktivní (nezastředníkované)) multimediální soubory v APP složce z http://www.tomasii.cdc.cz, resp. windows). Jejich cesty v souboru scripts_480_272.ui jsou však funkční pro všechny tyto alternativy a není je třeba jinak upravovat.

Potřebné soubory můžeš stáhnout v jednom balíčku zde:


Skin Micsan_trans_v07

Jako češtinu můžeš použít i lang-zip ze společných souborů.
Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku