web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Panic a save

Primo


PANIC + SAVE

Další z vymožeností skinů Gurjon a jejich klonů je možnost použití funkce Panic. Panic umožňuje přemístění souborů radarů v navigaci, nebo dokonce jejich úplné vymazání. Tuto funkci můžeš použít jako záchranu v zemích, kde je používání varování před radary zakázané. Je samozřejmě k diskuzi, zda je použití této funkce morální a etické a zda není správnější (JE!) radarová varování v těchto zemích nepoužívat. Na druhou stranu je často velmi obtížné policii různé věci vysvětlit. Vysvětlovat, že radarová varování mám v navigaci vypnutá a používám je jen v zemích, kde je to dovolené, by určitě nebylo jednoduché. Já mám např. v navigaci jen jasperovy radary pro ČR a SR, ale nevím, zda by mi to policie třeba ve Švýcarsku, kde je používání radarových varování striktně zákonem zakázané, uvěřila.

Originální skin neumožňuje volat ani Panic, ani save. Pokud zvolíš některý z uvedených alternativních skinů, které Panic a save volat umí, můžeš porušit licenční ujednání a ztratit záruku.

Skiny Gurjon mají
skryté tlačítko Panic zpravidla umístěné na tlačítku Rychlého menu vpravo nahoře a aktivuje se jeho dlouhým stiskem (viz obrázek v popisu skinu fMilan). Po jeho stisku se objeví menu Panic:Stiskem tlačítka Přesunout se radary přesunou do složky ~TEMP, stisk tlačítka Smazat radary nenávratně smaže, stiskem tlačítka Zrušit se vrátíš zpět do mapy.

Podívej se do složky Utility. V ní uvidíš následující soubory:

  • Utility.exe (program volaný ze skinu),
  • Utility.ini (soubor určující, kde jsou součásti Panic umístěné),
  • Utility.nfRun (vlastní skript určující, co program Panic má provádět).
  • set.wav (soubor s akustickým návěštím změny map. Může být použit i jiný zvukový soubor, třeba ze skinu, nebo vlastního Primo).


Konfigurační soubor Utility.ini obsahuje jen několik řádků:


[utility] ................................................................ identifikace příkazů
SpeedCamPath=\Storage Card\Primo\CONTENT
... cesta se složce content obsahující radary
TempHidePath=\Storage Card\Primo\~TEMP
.. .... cesta k složce ~TEMP
Sound=set.wav


Kromě Panic je v zipu i utilita pro automatické čištění složky save. Proč? Některé skiny založené na skinu Gurjon umožňují čistit složku save a tak zvyšovat stabilitu Primo. Pro funkčnost je ale potřeba přihrát do složky Utility následující soubory:

  • Clearsave.exe (program volaný ze skinu)
  • Clearsave.nfRun (vlastní skript určující, co program Clearsave má provádět).


rutiny panic a save

Po rozbalení zipu nahraj složku Utility do složky Primo (viz obr. nahoře).
Pokud budeš používat i MapChanger, dohraj do společné složky Utility potřebné soubory .

Další informace najdeš ve vlákně
MapchangerÚvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku