web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Profily

Primo

ZMĚNA MAP PROFILYU navigačního programu Primo 2 dle použitého skinu existuje v základním menu vpravo dolenebo v menu Nastavení
v Uživatelské profily možnost volby profilu. V menu Profily lze základní popispřepsat např. naa tím označit profily jmény použitých map a bodů zájmu. To ale samozřejně nestačí.

Ve složce Uživatelské profily si profily přejmenuj tak, jak je budeš chtít mít pojmenované, např. podle předchozího obrázku. K tomu, aby se volbou profilu přepínaly mapy a body zájmu, musíš vytvořit složky s profily. Ty budou ve složce
Primo\save\profiles. Defaultně (bez tvojí další činnosti) se po zapnutí Primo vytvořil profil 01. Doporučuji Ti si s vybranými mapami nastavit "svoje" prostředí, tj. navolit všechna požadovaná nastavení. Pak ukonči Primo a vytvoř vedle složky 01 další dvě složky - 02 a 03 a do nich překopíruj obsah složky 01.Pokud to uděláš tak, jak je posledním obrázku z Mia, budeš volit profilem Navteq (profil 01) mapy a body zájmu Navteq, profilem TomTom (profil 02) mapy a body zájmu TomTom (Teleatlas) a profilem Regional (profil 03) mapy a body zájmu regionální. Tedy až po následujících úpravách...

V každé složce 01 - 03 je soubor system.ini. V souboru system.ini profilu 01 nemusíš nic doplňovat, profil předpokládá použití standardních složek map a poi, v našem případě s mapami a body zájmu Navteq. Protože jsou ale všechny 3 složky v této chvíli stejné, musíš soubor system.ini ve složce 02 doplnit o označení map a bodů zájmuTomTom


a ve složce 03 o označení regionálních map a bodů zájmuDo složky Primo\content pak doplníš složky map_tt a poi_tt mapami a body zájmu TomTom a do složek map_ot a poi_ot mapy a body zájmu regionálními.

Tím je vše hotové a můžeš vyzkoušet "profilový mapchanger"

Můžeš též použít standardní MapChanger. Novější verze najdeš také na


Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku