web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Scheme

iGO8


SCHEMEScheme jsou soubory, které nahrazují defaultní zobrazení definované ve skinu. Umožňují tak vlastní nastavení prostředí (zobrazení mapy a POI v denním a nočním režimu) bez zásahu do skinu. Těchto souborů se vyskytuje velmi mnoho a lze si je poměrně jednoduše přizpůsobit.

V tom to vláknu je k dispozici balíček jak s originálními scheme, tak i s některými rozšířeními. Dále máš k dispozici krátký popis příkazů používaných ve scheme a soubor v angličtině, kde je také uveden stručný popis smyslu příkazů (popisují sice scheme pro iGO6, ale platí i pro iGO8).

Krátký a zdaleka ne úplný popis souboru scheme jako vzor pro experimenty)
:

[INFO]
name="jméno scheme"                 ; jméno schéma v GPS 
night=0                       ; 0 = schéma pro den
                          ; 1 = schéma pro noc
[color]
; # celkové pozadí a barva pozadí mapy
0 = "ground",              215,230,205 ; zelenomodrá
  
; # v této části obecně platí:
; # malé písmeno - barva silnic
; # velké písmeno - barva krajnic - vnější okraj
; barva dálnic v RGB - class 0 internal color (autopalya)
a = "0_int",              255,255, 0 ; žlutá
  
; barva krajnic dálnic v RGB - class 0 external color
A = "0_ext",              255, 0, 0 ; červená 
  
; barva silnic 1. třídy/motorových silnic, ne dálnic a rychl. silnic
;                      (class 1 internal color)
  
b = "1_int",              255,130, 0 ; okrová
                          ; (vnitřní)
  
B = "1_ext",              255, 0, 0 ; červená
                          ; (vnější)
  
; barva silnic 2. třídy (ulice), barva celostátních dálnice v RGB
c = "2_int",              250,130, 0 ; okrová
C = "2_ext",               0, 0, 0 ; černá
  
; barva silnic 2. třídy, větších silnic mimo obec v RGB
d = "4_int",              255,130, 0 ; okrová
D = "4_ext",               0, 0, 0 ; černá
  
; barva spojovacích silnic mimo osady, silnic typu K a U v RGB 
e = "9_int",              250,250,250 ; bílá 
E = "9_ext",               0, 0, 0 ; černá
  
; barvy vedlejších ulic ve městě, barva ulic uvnitř města v RGB 
f = "8_int",              255,255,255 ; bílá
F = "8_ext",               74, 74, 74 ; tmavošedá
  
; barva spojovacích cest, jednosměrných ulic v RGB 
g = "10_int",              255,255,255 ; bílá
G = "10_ext",              74, 74, 74 ; tmavošedá
  
; barva vedlejších ulic ve městě, centra města v RGB
h = "12_int",              255,255,255 ; bílá
H = "12_ext",               0, 0, 0 ; černá
i = "13_int",              130,130,130 ; světlešedá
I = "13_ext",              74, 74, 74 ; tmavošedá
j = "lowdetail_low_junc_int",      255,255,255 ; bílá
J = "lowdetail_low_junc_ext",      128,128,128 ; středněšedá
k = "lowdetail_hi_junc_int",      240,232,150 ; béžová
K = "lowdetail_hi_junc_ext",      216, 59, 67 ; hnědá
l = "4w",                201,153, 25 ; hnědošedá
L = "4w",                201,153, 25 ; hnědošedá
m = "8w",                161,161,161 ; středněšedá
M = "8w",                161,161,161 ; středněšedá
n = "9w",                201,153, 25 ; hnědošedá
N = "9w",                201,153, 25 ; hnědošedá
o = "10w",               161,161,161 ; středněšedá
O = "10w",               161,161,161 ; středněšedá
p = "12w",               161,161,161 ; středněšedá
P = "12w",               161,161,161 ; střednešedá
Q = "13w",               100,100,100 ; tmavošedá
q = "13w",               100,100,100 ; tmavošedá
R = "fable",              255, 255, 0 ; žlutá
r = "fable",              127, 0, 0 ; tmavohnědá
  
; barva důležitých komunikací, dálnic (class 0 internal color)
s = "freeway_int",           255,255, 0 ; žlutá
S = "freeway_ext",            0, 0, 0 ; červená
t = "1w",                255,239,193 ; bíložlutá
T = "1w",                200,150, 20 ; hnědá
  
; barva nezpevněné silnice/cesty v RGB
u = "unpaved",             121, 78, 0 ; hnědozelená
U = "unpaved_ext",            74, 74, 74 ; tmavošedá
  
; barva špatné, nekvalitní silnice v RGB 
v = "poor",               215,209,160 ; šedozelená
V = "poor_ext",             74, 74, 74 ; tmavošedá
x = "ferry",              114,114,177 ; modravá
X = "ferry_ext",             0, 0,114 ; tmavomodrá
Y = "fable",              255,255, 0 ; žlutá
y = "fable",              127,127, 0 ; khaki
  
; barva pěší zóny v RGB 
z = "ped",               114,177,114 ; modrozelená
Z = "ped_ext",              74, 74, 74 ; tmavošedá
1 = "orszaghatar szine",        200,200,200 ; světlešedá
2 = "megyehatarok szine",        180,180,180 ; středněšedá
3 = "kulterulethatarok szine",     100,100,100 ; tmavošedá
4 = "nagyvaros kerulethatarok szine",  100,100,100 ; tmavošedá
5 = "viz szine",             0, 0,220 ; modrá
  
; ======================================================================
; jméno barvy         =  texture_id,  R, G, B
; Barvy
; ----------------------------------------------------------------------
space             =   0,  0, 0, 0 ; černá
stars             =   0, 200,200,200 ; světlešedá
  
; ======================================================================
; Zastavěné plochy
; ----------------------------------------------------------------------
; pozadí - barvy mimo město ###
Partition_area         =   9, 215,230,205 ; zelenomodrá 
  
; městská zóna - barva domů města ###
built_up            =   8, 253,181,123 ; tmavobéžová
built_up_border        =   1, 255,128, 0 ; zelená
; District           =
  
; ======================================================================
; Vodní prvky
; ----------------------------------------------------------------------
sweet_water          =   6, 128,179,255 ; modrá
salt_water           =   6, 128,179,255 ; modrá
intermittent_water       =   6, 128,179,255 ; modrá
  
; ======================================================================
; Užité a pokryté plochy
; ----------------------------------------------------------------------
; Pláže/Duny/Písečné oblasti
; sand_area          =
  
; Ledovce: Mohutné kusy ledu
; glacier           =
  
; Sady: Sady a plantáže
; orchard           =
  
; Křoviny: Křovinaté oblasti
; scrub            =
  
; Tundra: Oblasti téměř trvale zmrzlé půdy
; tundra            =
  
; Mokřiny: Mokřiny nebo močály
wetland            =   6, 153,255,204 ; bílozelená
  
; Parky
city_park           =   4, 161,237,153 ; světlezelená
state_forest          =   3, 161,237,153 ; světlezelená
National_Park         =   3, 161,237,153 ; světlezelená
; National_Park_border     =   1, 89, 185, 86 ; tmavozelená
  
; Lesy
; lesní plochy ve městě
city_forest          =   1, 161,237,153 ; světlezelená
; nem other_forest       =   1,  0,255, 0 ; zelená
  
; Umělé plochy
; letiště, barvy jsou viditelné, když je deaktivován polygon (?)
airport_ground         =   4, 132,132,132 ; středněšedá
airport_runway         =   2,  0, 0, 0 ; černá
; Amusement_Park_Ground    =
building            =   0, 209,143,128 ; hnědofialová
cemetery_ground        =   5, 146,224,139 ; teplezelená
; Company_Ground        =
; Golf_Course_Ground      =
; Hospital_Ground       =
  
; průmyslové zóny (2 na -1, barva zvýšena na šedou)  -1 
industrial_area        =   2, 180,180,180 ; světlešedá
Railway_area          =   7,  0, 0, 0 ; černá
; Industrial_Harbour_Area   =
; Institution         =
; Marina_Area         =
; Military_Territory      =
; Open_Parking_Area      =
; Parking_Garage_Ground    =
; Shopping_Center_Ground    =
; Stadium_Ground        =
; University_or_College_Ground =
; Other_Land_Use        =
  
; ======================================================================
; Hranice a spojnice
; ----------------------------------------------------------------------
railway            =   2,  0, 0, 0 ; černá
; international_border     =  -1, 240,220,200 ; bílecihlová
international_border      =  -1,  0, 0, 0 ; černá
region_border         =  -1, 241,186,153 ; terakota
political_border        =  -1, 20,200, 60 ; zelená
; Pipeline           =
; Powerline          =
; Shoreline          =
  
; ======================================================================
; Uživatelská značení, čáry, nebo mnohoúhelníky,
; vyrstva musí být definovaná v době úpravy
; ----------------------------------------------------------------------
area_a             =   4, 176,176,176 ; světlešedá
area_b             =   3, 204,204,204 ; bílošedá
area_c             =   2, 240,240,240 ; téměř bílá
; user2            =
; user3            =
; user4            =
; user5            =
; user6            =
; user7            =
; user8            =
  
; ======================================================================
; Barvy značek
; ----------------------------------------------------------------------
; barva názvů ulic 
label_road           = "",   0, 0, 0 ; černá
label_roadlt          = "",   90, 90, 90 ; tmavošedá
  
; názvy měst / míst v mapě
label_settlements       = "",   0, 0, 0 ; černá
label_poi           = "",   0,127, 0 ; tmavězelená
  
; barva textu názvů dálnic, rychlostních a vedlejších silnic
road_shield          = "",  255,255,255 ; bílá
  
; barva textu názvů dálnic, E-silnic, státních a okresních silnic, atd.
road_box            = "",  255,255,255 ; bílá
  
; výplňová barva dálnic a popisů rychlostních silnic
shield_fill          = "",   0, 0,255 ; modrá
  
; všechny rámce návěští 
shield_border         = "",   0, 0, 0 ; černá 
  
; výplňová barva E-silnic a dálnic popisů dálnic
box_fill            = "",   0,175, 0 ; zelená
  
; Popisy vedlejších silnic
light_shield          = "",  130,130,130 ; teplešedá
  
; ???
light_shield_ext        = "",  114,114,114 ; středněšedá
  
; ???
roadlabel_fill         = "",  255, 0, 0 ; rudá
  
; ??
roadlabel_frame        = "",  255, 0, 0 ; rudá
roadlabel_stick        = "",   0, 0, 0 ; černá
  
; barvy názvů plánovaných silnic ( v RGB poslední 3 hodnoty)
planned_road          = "",  232, 0, 5 ; napl. cesty
planned_road_ext        = "",  120, 45, 16 ; její okraj
planned_road_visited      = "",  200, 72, 26 ; proj. cesty
planned_road_visited_ext    = "",  100, 36, 13 ; její okraj
planned_road_future      = "",  208, 64, 9 ; bud. plán.
planned_road_future_ext    = "",  120, 45, 16 ; její okraj
  
; vše se týká plánované cesty za průjezdním bodem směrem k cíli
planned_road_prohibited    = "",  128, 0,128 ; tmavěfialová
planned_road_prohibited_ext  = "",   64, 0, 64 ; temněfialová
planned_road_inactive     = "",  164,164,164 ; šedá
planned_road_inactive_ext   = "",   92, 92, 92 ; tmavošedá
blocked_road          = "",   32, 32,255 ; modrá
blocked_road_ext        = "",   32, 32,255 ; modrá

; alternativní barvy cest při plánování trasy (rychlá, krátká,...)
planned_road_alt1       = "",  255, 0, 0 ; červená
planned_road_alt2       = "",   0,255, 0 ; zelená
planned_road_alt3       = "",   0, 0,255 ; modrá
planned_road_alt4       = "",  255, 0,255 ; fialová
planned_road_alt5       = "",   0,255,255 ; tyrkysová

district.1           =   8, 255,186,136
district.2           =   8, 255,206,136
district.3           =   8, 255,186,156
district.4           =   8, 235,206,156
district.5           =   8, 235,206,136
district.6           =   8, 235,186,156
  
; ======================================================================
; Systémové barvy (System colors)
; ----------------------------------------------------------------------
; barva horizontu 
hazecolor           =   0, 165,203,247 ; světlemodrá
  
; barvy a uspořádání měřítka
zoomcolor1           =   0,  0, 60, 0 ; zelenočerná
; zoomcolor1          =   0, 141,109, 58 ; kávověhnědá
zoomcolor2           =   0, 255,255,255 ; bílá
; zoomcolor2          =   0, 220,206,182 ; bílohnědá
zoomcolorfont         =   0,  0, 60, 0 ; zelenočerná
; zoomcolorfont        =   0, 255,162, 0 ; okrová
zoomcolorglow         =   0, 255,255,255 ; bílá
; zoomcolorglow        =   0,  0, 0, 0 ; černá
  
; System colorshazecolor - barva horizontu v RGB 
; barva šipky okamžité pozice v mapě
carcolorint          =   0,  0,255, 0 ; zelená
; carcolorint         =   0, 78,200, 78 ; světlezelená
  
; ohraničení šipky okamžité pozice v mapě
; carcolorext         =   0, 255,255,255 ; bílá
carcolorext          =   0,  0, 0, 0 ; černá

; barva navišipky                  ; verze 8.3 a další
guidancestrip         =   0, 50,250,150 ; světlezelená
guidancestrip_ext       =   0, 189, 69, 0 ; hnědá

; RealGPS rot
  
; skutečná pozice podle GPS
carcolorghostint        =   0, 150,150,150 ; světlešedá
carcolorghostext        =   0, 50, 50, 50 ; tmavošedá
  
; příští šipka směru odbočení
nextarrowcolor         =   0, 255,255, 0 ; tyrkysová
; nextarrowcolor        =   0,  0, 0, 0 ; černá
  
[font]
tahoma             = "tahoma"
tahomabd            = "tahomabd"
  
[icon]
; malá ikona POIs
poi              = "gfx/day/poi6x6.spr"
  
; ikony normální velikosti POIs
poi2              = "xnpoi26x26.spr"
  
; poi2tc="gfx/poi26x26tc.spr"
poi2tc             = "xnpoi26x26.spr"
  
; "blechy" představující města
settlements          = "gfx/telepules.spr"
trackinglist          = "gfx/day/trackinglist.spr"
flags             = "uicommon/daylight/small_flags.spr"
pins              = "uicommon/daylight/pins.spr"
gpspos             = "uicommon/daylight/carpos.spr"
cursor             = "uicommon/daylight/cursor.spr"
  
[other]
; paleta textur
texture            = "gfx/day/texture.spr"
  
; zobrazení podkladu pro den a noc
sun              = "gfx/day/sun.spr"
sky              = "gfx/day/sky.spr"
  
[userpoi]
font              = "tahoma"
fontsize            = 10
color             =     0, 0, 0
  
[track]
; params: x =         intR intG intB  extR extG extB
;     x: 1-n (0 je rezervovaná pro nezobrazovaný typ cest)
 1 =              200,  0,  0,  255, 255, 255
 2 =              255,  85,  0,  235,  65,  0
 3 =               0, 255, 128,   0, 235, 108
 4 =              255,  0,  0,  235,  0,  0
 5 =               0, 213, 255,   0, 193, 235
 6 =               0,  0, 255,   0,  0, 235
 7 =              128,  0, 255,  108,  0, 235
 8 =               0, 255,  0,   0, 235,  0
 9 =              255, 255, 128,  235, 235, 108
10 =              255, 198,  0,  235, 168,  0
; -----------------------------------------------------------------------
 


Vybrané soubory lze přizpůsobit tak, aby zobrazení vyhovovalo tvým požadavkům. Jedná se např. o barvy silnic a krajnic, odlišení plánované a projeté trasy, atd.

Soubory můžete stáhnout zde:

Soubory pro alternativní zobrazení mapy a POI
A ještě pár dalších souborů pro alternativní zobrazení mapy a POI
Stručný anglický popis obsahu souborů schemes

Stažený zip se scheme rozbal a vyber si vhodné soubory. K výběru ti může posloužit i soubor s anglickým popisem, kde jsou uvedená zobrazení s některými scheme. Vybrané soubory pak nakopíruj do adresáře
\iGO8\content\scheme. Předem zazálohuj soubory stejného jména a před nakopírováním nových je v PDA/PNA smaž.

Další viz též Návody.POI

Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku