web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Skiny _Si

Primo > Skiny


SKINY _Si

Jedná se o úpravu Gurjonova skinu provedenou dvojicí autorů SvoDa a Ivo K. Skin je koncipován jako rozšíření Gurjonova skinu pro nejnáročnější uživatele, kteří v něm chtějí mít co nevíc funkcí, třeba i na úkor přehlednosti. Na druhou stranu ale musím uznat, že velkou většinu těchto funkcí lze volit v jednotlivých menu a tak si navolit právě to, co chceš. Musíš se ale v množství nastavení dobře orientovat a tak podle mého názoru není skin nejvhodnější pro uživatele, kteří chtěji jen jezdit a požadují základní navigační informace a jejich dobře přizpůsobené zobrazení.


Gurjon dává svoje modifikace odděleně ve formě skinů pro den a noc a v této formě skin SvoDa a Ivo K upravují. Autoři ale pro bezproblémovou funkci doporučují raději obsah souborů GJA_v2.1xD.zip a GJA_v2.1xN.zip přihrát rovnou do data.zipu na stejná místy a tak jím nahradit původní soubory soubory v data zipu. Pro přihrání je vhodné použít některý z rozbalovacích programů, který umí nahrazovat soubory v zipu bez nutnosti data.zip rozbalit - např. total commander.

Pro Si úpravu je potřeba přihrát např. pro verzi 16 obsah GJA_c2.16D.zip a GJA_c2.16N.zip zipu do data.zipu a použít odpovídající jazykový zip.

Jako vždy krátký návod:


Popis všech "Si" úprav skinu Gurjon (starých i nových), převzaté z "mateřského" fóra:
. 1 - zprůhledněná lišta infa o průběhu trasy
. . . .(ta při levém okraji, co se volí v menu - nastavení - vizuální doplňky),
. 2 - indikace frekvence TMC a síly signálu TMC na mapě,
. 3 - v tlačítku TMC na mapě je vlevo indikace směru jízdy s ohledem na světové strany
. . . .(SZ=severozápad,…),
. 4 - v tlačítku TMC na mapě je vpravo číselná hodnota počtu událostí na trase
. . . .dle amatérova řešení,
. 5 - počeštěn kompas (rotující písmena) a lineární kompas,
. 6 - u aktuální rychlosti přidán údaj i o celkové průměrné rychlosti, tzn. i vč. zastávek
. . . .a kdy se poloha GPS nemění a údaj o max.dosažené rychlosti na trase,
. 7 - velká ikona vizuálního varování radarů, nově podklad pod vzdáleností k radaru,
. 8 - kulatá značka limitu rychlosti radaru je umístěna "přes" značku rychlostního limitu
. . . .na silnici,
. . . .takže nejsou vedle sebe, jako v originálu,
. 9 - zvětšeny fonty ve spodním proužku a v tlačítku "všechny údaje pohromadě",
10 - přidáno skryté tlačítko pro odstřelení/vyvolání windows lišty - v místě navišipky
. . . .na hlavním displeji dle amatérova řešení,
11 - zmenšeny rozměry návěští,
12 - amatérova rozšířená klávesnice viewtopic.php?p=51742#p51742 (nutný příslušný
. . . .soubor keyboard.ini. Je sice ve skinu, ale musí být v extra složce
. . . .Primo/ui_igo9/common(viz příloha), nebo v data.zip/ui_igo9/common),
13 - v extra složce Primo/ui_igo9 jsou i zelené šipky manévrů,
14 - ikona pro ZAP/VYP plánování cesty přes dálnici s časovou známkou ve spodním
. . . .proužku ikon na mapě (Gurjon tam má ikonu jen pro ZAP/VYP plánování cesty
. . . .přes dálnici s mýtným)
15 - tlačítko na přímý vstup do ovládání aktuálního podsvícení ve spodním proužku
. . . .ikon na mapě (dlouhý stisk tohoto tlačítka podsvícení = VYP /ZAP zvuku)
16 - spodní proužek je o 4px vyšší,
17 - skryté tlačítko pro přímé volání Primo přehrávače - klikem na příští ulici
. . . .(horní okraj displaye jak s trasou tak bez trasy při signálu GPS),
. . . .kdy itinerář při naplánované trase se volá ve zbytku příští ulice
. . . .(nalevo i napravo od skrytého tlačítka přehrávače), popř. klikem na příští manévr,
18 - při kliknutí na spodní lištu se společně s ikonami ve spodním proužku objeví
. . . .nad proužkem,v místě značky rychlosti i ikona VYP/ZAP zvuku (jak je uvedeno
. . . .v bodu 15 zvuk lze vyp/zap i dlouhým stiskem na ikonu podsvícení ve spodní
. . . .liště tlačítek,
19 - ve verzi 2.13_Si jsme nově přidanými tlačítky z "horní lišty", která se objevila
. . . .společně se spodními tlačítky umožnili spouštění externích aplikací.
. . . .Jelikož Gurjon zavedl ve skinu 2.14 volání externích aplikací jiným způsobem,
. . . .přes samostatné menu a přes zápisy v sys.txt, tak jsme tuto horní lištu
. . . ."vypustili", ale IvoK vymyslel, a stálo ho to nemálo času, následující úpravu
. . . .pro spouštění externích aplikací dalším, vůči Gurjonovi, alternativním způsobem:
20 - nové rychlé menu (klik do levého horního rohu na mapě), tato funkce
. . . .(aktivnost skrytého tlačítka v tomto rohu) jde vypnout v GJ nastavení/systém.
. . . .Ikony v novém rychlém menu se volí (přizpůsobují) stejným způsobem,
. . . .jako default rychlé menu, tzn. v menu - nastavení - přizpůsobit rychlé menu ...
. . . .V novém rychlém menu je implementován i šoupák aktuálního podsvícení
. . . .displeje.


A ještě pár screenshotů Nastavení:


Další nastavení 1/4Další nastavení 2/4Další nastavení 3/4Další nastavení 4/4

Jazykový zip se jak je zvykem nerozbaluje a vkládá se na místo původního zipu. Při všech pokusech vždy ZÁLOHUJ, ať máš možnost vrátit se k původnímu fungujícímu nastavení.

Při změně skinu doporučuji smazat původní složku save a vytvořit ji znovu s novým skinem (v tomto případě branding zipem).

Protože autoři přikládají ke skinu i český manuál s popisem vlastností skinu, není nutné skin více popisovat.

Detailnější popisy, diskuzi, novější verze a rozšíření skinu (MapChanger, Panic, externí BT a další) najdeš na "mateřském" fóru autorů , nebo na jiných legálních webech, ze kterých jsou informace čerpány.

Pokud zvolíš některý z uvedených alternativních skinů, můžeš porušit licenční ujednání a ztratit záruku.

Odkazy na skiny GJA v úpravě _Si:


skiny IvoK @ Svoda pro Primo 1.1
skiny IvoK @ Svoda pro Primo 1.2
zde najdeš další inspiraci

Vlastní data.zipy a branding.zipy již neuvádím - důvody viz úvod pro Primo

Odkazy na všechny a zejména novější verze skinu Si najdeš také v horním odkazu na "mateřském" fóru autorů.

Zajímavé skiny najdeš rovněž ve vláknu
skiny Amatér a skiny fMilan a fMAÚvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku