web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Stručný úvod

Primo


NAVIGAČNÍ PROGRAM PRIMO

STRUČNÝ ÚVODToto vlákno neslouží k uvedení úprav a doplňků navigačního programu Primo, ale jen ke krátkému stručnému seznámení se složkami a soubory Primo, krátce řečeno, k čemu tam vlastně jsou.

Nejdřív ale něco o historii - o vývoji předchozích platforem iGO - platforem iGO6 (Miomap) a iGO8 - si můžeš přečíst ve vedlejších vláknech. Nebudu se opakovat a tak jen krátce k platformě Primo.

Po krátkém odbočení a vytvoření jednodušší platformy Amigo uveřejnilo Nav N Go počátkem roku 2010 "demo" verzi platformy Primo. Na první pohled to vypadalo, že se jedná o rozšíření platformy Amigo - podobný vzhled a ovládání, ale větší množství funkcí. Koncem prvého pololetí se objevila první "ostrá" verze, která teprve ukázala, co všechno Primo umí a ještě bude umět.

Zatím jsem se setkal s následujícími verzemi (Primo,
neoficielně označované jako verze 1.0):

 • demoverze 8.5.9.130045 z 8. března 2010,
 • první ostrá verze 8.5.9.142948 z 11. května 2010,
 • verze 8.5.9.153032 z 22. července 2010.


Verze označované jako Primo (neoficielně označované jako verze 1.1).

 • verze 8.5.11.154123 z 1. srpna 2010,
 • verze 8.5.11.155811 z 13. srpna 2010 s aktualizací z 6. září 2010.
 • verze 8.5.11.161797 z 13. října 2010,
 • verze 8.5.11.168090 z 17. listopadu 2010 (update),


Tyto verze jsou oficielně označované jako Primo 1.1 a liší se tím, že novější obsahují tzv. "Green Routing", tj. plánování "zelené trasy". Pak se objevilo Primo 1.2 a v roce 2011 i Primo 2.0 ...

Verze označované jako Primo (neoficielně jako verze 1.2, 1.2.0, 1.2.1).

 • verze 9.2.0.191493 z 11. května 2011
 • verze 9.2.0.192885 z 20. května 2011
 • verze 9.2.1.178658 z 9. února 2011


Kompletní seznam verzí včetně verzí označovaných jako Primo (neoficielně jako verze 2.0, 2.4 a další) jsou uvedené v Obecných návodech ve Verze iGO8, Amigo a Primo

Tolik historie...

Jo a ještě něco: Primo se (alespoň zatím) dá koupit JEN S NAVIGACÍ - S HARDWAREM. Ono by vlastně ani nemělo smysl prodávat Primo zvlášť - vždyť by stálo na kartě skoro stejně, jako Primo s navigací.

Nutno říci, že se Primo liší od iGO8 nejen svou filozofií a ovládáním, ale i vnitřním uspořádáním (obdobně, jako se liší iGO8 od iGO6), to je ale vývoj. Pro uživatele je důležité jen to odlišné ovládání a nové funkce, které Primo přináší. Pro ty, kteří si chtějí Primo přizpůsobit dle svých představ, jsou důležité odlišnosti v obsahu, přídavných souborech a složkách a pro šťouraly i odlišné vnitřní uspořádání a použité skripty. K
ompletní Primo, ani jeho součásti, na tomto webu nenajdeš, zde najdeš jen hotové odzkoušené doplňky známých autorů .

Úpravami se ale dostáváš na tenký led, protože můžeš porušit ujednání EULA uvedené při startu Primo a tebou odsouhlasené. Proto na tomto webu nenajdeš Primo, ani jeho úpravy, ale jen odkazy na legální weby, zdroje, ze kterých můžeš čerpat, ale žádném případě odkazy na problematické weby.

Pro vás, kteří experimentujete s různými rozlišeními a smazali jste si vlastní soubory v navigaci, jsem objevil na netu data.zipy s rozlišením 320x240, 480x272, 480x320, 800x480 a branding.zip pro všechna rozlišení. Všechny zipy jsem původně dával k dispozici na tomto webu. Bohužel se objevila řada vykuků, kteří je prodávají na aukčních a slevových webech jako součást kradených softwarů. Proto je nadále nebudu na webu uvádět. Vím, že tím ztěžuji experimentování poctivým uživatelům, kteří si koupili navigaci s Primo oficielně, mohou ale za to poděkovat těm, kteří používají kradené věci ke svému obohacení. Takže těm poctivým experimentátorům budu jen radit, jak experimentovat se softwarem, který si sami zakoupili. Protože ale nadále nebudou mít na tomto webu zálohu, musí o to více ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT a ZÁLOHOVAT.

Výše uvedená poznámka se bohužel týká i kompletů, které mohou být bez hlubších znalostí stejným způsobem zneužity.

Proč Primo:
Od prezentace ostré verze Primo jsem si kladl otázku, zda zůstat i nadále u iGO8, nebo už přejít na Primo (Amigo jsem již dříve zavrhl vzhledem k omezenému rozsahu funkcí). iGO8 mi i nadále plně vyhovuje pro navigování zejména proto, že:

 • je to odladěný systém, který již netrpí dětskými nemocemi,
 • běží snad na všech navigacích s WindowsCE,
 • pro iGO8 existuje řada skinů, které pomocí vlastních nastavení uspokojí snad každého,
 • iGO8 má všechny funkce potřebné pro plánování, navigování a záznam tras,
 • Primo ještě nemá implementované všechny funkce, na které jsme zvyklí z iGO8.


Na druhou stranu - vývoj je vývoj a výrobce a všichni schopní ladiči se soustřeďují už jen na Primo. I když je iGO8 plnohodnotný systém, který vedle Primo bude ještě delší dobu žít (oproti iGO6 používá stejné mapové podklady, jako Primo, takže nebude mít "mapové" omezení, jako mělo iGO6), Primo je nové a podporované. Takže i když ještě pro iGO8 a Primo neplatí "Král je mrtev, ať žije král", toto úsloví nakonec stejně vstoupí v platnost.

Dnes (podzim 2012) lze již s jistotou říci, že Primo 2.0 dozrálo a představuje spolehlivý systém, který nabízí mnoho nového oproti iGO8. Základní verze prodávaná s navigacemi splňuje všechny současné požadavky na navigace, doplňky (nadstavby) nad základní verzi (různé skiny, ikonky, doplňky pro hlasová hlášení, atd.) pak vylepšují Primo 2.0 na úroveň, která musí splňovat nároky snad každého uživatele.

Instalace Primo:
Všechny další informace se vztahují k Primo 1.1, verzi 8.5.11.154123, i když jsou použitelné i pro ostatní verze Primo. Pokud bude něco specielního pro novější verze, označím to v textu.

Stejně jako u předchozích systémů pro PNA, Primo se neinstaluje, ale je již rovnou nahrané v mfd, nebo na kartě (neobsahuje složku 2577 s instalačním programem). Systém Primo je obvykle nahrán jako složka v rootu SD-karty. Ne, že by to nešlo rovnou do flashky navigace, ale tak to většinou výrobci nedělají. Je to nejspíš proto, že navigace nemívají velkou flashku a naopak karty se dnes vyrábějí levně a z hlediska potřeb navigačního programu prakticky s neomezenou kapacitou.

Když se na kartu zastrčenou v navigaci podíváš, tak uvidíš na kartě většiny prodávaných navigací složku (adresář) MobileNavigator a v ní soubor MobileNavigator.exe. U různých Primo se ale mohou názvy lišit, např. v některých se složka s navigačním programem jmenuje rovnou Primo a v ní se vlastní program jmenuje Primo.exe, nebo i iGO.exe. Kombinace pojmenování se ale nevylučují. Různé názvy nevadí, jen musí být pojmenování zohledněno ve spouštěcích rutinách a v případě, že není celé Primo v jedné složce, tak i v sys.txt, popř. v přidaných rutinách.

Složka Primo před prvním spuštěním musí obsahovat:

 • složku content (viz dále),
 • složku license (s platným licenčním souborem),
 • program MobileNavigator.exe (iGO.exe, Primo.exe, ...),
 • zipy branding.zip a data.zip,
 • soubory atmc_ce.dll, gpstmc.dll, nnghal.dll, sys.txt, tmcgps.dll a TMCSplash.bmp.


Složka content pak musí obsahovat podsložky

 • global_cfg se souborem global_cfg.zip,
 • lang (nejméně s jedním jazykem),
 • map (nejméně s jednou mapou),
 • voice (nejméně s jedním hlasem).


V PC pak můžeš vidět následující strukturu:


Podle rozšíření o další funkce může Primo obsahovat kromě předchozích ještě další složky a soubory, např.:

 • složku audio,
 • složku data,
 • složku gfx,
 • složku tts_nua_v5,
 • složku ui_igo9,
 • složku utility,
 • soubor vautov6.dll.


Podobně složka content zpravidla obsahuje další podsložky:

 • building,
 • car,
 • dem,
 • histspeed,
 • phoneme,
 • poi,
 • scheme,
 • skin,
 • textures,
 • tmc,
 • tutorial,
 • userdata.


Netučné označení znamená, že pro plnohodnotný chod Primo nejsou uvedené soubory nezbytně nutné.

Struktura může obsahovat i další složky a soubory a názvy složek a souborů se mohou lišit.

Soubory Primo:

V této části se soustředíme na standardní Primo s některými základními doplňky. Jak se vyvíjejí modifikace Primo, mění se i jeho standardní součásti, jako třeba jazykový zip, obsah sys.txt, TTS hlasy (to jsou elektronicky vytvořené hlasy), soubory radarů, atd. Některé doplňky ale nelze obecně použít, protože licence jejich použití nemusí umožnit (např. použití alternativních map). Někteří autoři dokonce doplnili do Primo Mapchanger pro výměnu map a poi.

Primo je koncipováno trochu jinak, než iGO8 a je obtížnější pro ně připravit univerzální doplňky. Proto autoři úprav a změn volí většinou cestu celků, kdy jsou doplňky vázané na tu kterou modifikaci a s jinou modifikací nemusejí fungovat. Navíc, jak lze na netu nalézt, se zjistilo, že pokud má být Primo stabilní, není příliš vhodné dávat úpravy pro Primo ve formě skinů do složky skin (jak to autoři změn dělali u iGO8), ale je vhodnější změny zakomponovat rovnou do souborů data.zip, nebo branding.zip.

Jak jsem již napsal, Primo potřebuje v minimální funkční konfiguraci složky content a license a soubory MobileNavigator.exe, branding.zip, data.zip, atmc_ce.dll, gpstmc.dll, nnghal.dll, sys.txt, tmcgps.dll a TMCSplash.bmp. Ve složce content ale zpravidla najdeš více podsložek, např.:

 • global_cfg se souborem global_cfg.zip,
 • lang s jazykovými soubory a voice s odpovídajícími hlasy,
 • dem se soubory pro vykreslení zemského povrchu, terénu,
 • map s mapami, building s 3D budovami a poi se zájmovými místy pro země podle rozsahu koupě,
 • scheme pro alternativní zobrazení navigační mapy,

ale často i složku car s ikonkami jako náhradou za navigační šipku, tutorial s učebními návody a další.

Některé z těchto souborů jsou shodné se soubory iGO8 a proto je lze použít i v Primo. Jedná se o soubory map, building, dem a poi, i když některé z těchto složek jsou v Primo rozšířené o další soubory s rozšiřujícími funkcemi. Rovněž hlasové soubory složky voice lze použít, i když některé v Primo nemusejí 100% fungovat. Rovněž by šlo použít jazykové zipy, vzhledem k řadě jiných hlášek v Primo ale nezajistí jejich plné přeložení, takže použití jazykových zipů z iGO8 nemá praktický smysl.

Ostatní soubory použít nelze; buď je Primo "nevidí", nebo jejich použití nepodporuje, nebo soubory dokonce způsobí zaseknutí Primo.

Co je tedy v Primo ještě odlišné od iGO8? Je toho hodně. Kromě již dříve uvedených odlišných složek a souborů to jsou zejména:

 • složka ui_igo9 obsahující rozšíření Primo nad rámec data a branding zipů, např. o uživatelské poi,
 • složka AUDIO obsahující převážně zvukové soubory pro nadstandardní hlášení radarů,
 • složka UTILITY obsahující uživatelské programy a scripty,
 • složka tts_nua_v5 s podsložkami a soubory pro syntetické hlasy,
 • ve složce content to jsou např.:

......- složka HISTSPEED s údaji o optimálních trasách,
......- složka PHONEME s významnými telefonními čísly zemí,
......- složka SCHEME se soubory pro alternativní zobrazení mapy,
......- složka SKIN se soubory pro modifikaci zobrazení z data a branding zipů,
......- složka SPEEDCAM s textovými radary,
......- složka TMC s údaji pro RDS/TMC (Radio Data System / Traffic Message Channel),
......- složka USERDATA pro uživatelské (= tvoje) POI.

Verze Primo 2.0 mohou obsahovat i další rozšiřující prvky, např.

 • složku vocon pro rozpoznávání hlasu,
 • složku ux se soubory rozšiřujících TTS hlášení,
 • řadu souborů týkajících se digitálních hlasů.


Některé složky se mohou objevit vícekrát, např. složky s mapami (map s mapami navteq, map_ta s mapami teleatlas, map_ot s mapami regionálními, atd. a totéž může platit i pro poi, building, phoneme,... Rovněž lze najít složku s bitovými (rastrovými) mapami, složku s alternativními fonty (např. s italikou), popř. uživatelská rozšíření, např. rozšíření ve složce Wiman.

Primo 2.0 má rovněž tzv. uživatelské profily, ve kterých si mohou uživatelé navigace uložit vlastní nastavení. Prakticky se dají využít např. k definici různých map a přepínáním profilů přepínat mapy (ale taky poi, building, phoneme, apod.).

Na netu můžeš najít i další soubory a složky určené pro použití MapChangeru (výměnu map a poi různých výrobců mapových podkladů), tzv. Panic tlačítka pro odstranění nežádoucích radarů, atd.

Nepíši o složce save, která je samozřejmě rovněž jiná, než v iGO8, Primo si ji ale po prvém spuštění samo vytvoří a udržuje v ní změny, které v nastavení Primo provádíš. Pokud bys ale chtěl dělat nějaké změny, je vhodný úplný restart, popř. smazání složky save.

A teď k vlastním souborům Primo. Všechny potřebné soubory pro chod samozřejmě máš ve své navigaci a tak není potřeba je uvádět. Pokud ale budeš chtít experimentovat s úpravami uvedenými v dalších vláknech, některé z nich vyměníš za ty, které autoři změn modifikovali, popř. doplníš o rozšiřující složky a soubory. To bude ale v jednotlivých vláknech uvedeno.

V dalších vláknech se tedy po souhlasů autorů objeví popisy některých skinů. Jedná se o doplňky, které rozšiřují možnosti Primo. Úpravy a podklady byly získány zejména z těchto legálních webů, na kterých můžeš získat mnoho dalších informací nejen k Primo:

Nav N Go
NaviExtras
Fórum k iGO
Fórum Mio&Treo.info
Fórum GpsPasSion
Fórum 4PDA (nutno se přihlásit)

Bohužel řada webů již přestala fungovat...

Jo a ještě něco. Všechny uvedené skiny jsou funkční v rozlišení 480x272. Pro jiná rozlišení jsou nutné úpravy skinů, popř. použití funkce stretch (na úkor kvality zobrazení).

A na závěr zopakuji dvě rady:


Než začneš cokoliv zkoušet, ZÁLOHUJ, ZÁLOHUJ a ZÁLOHUJ!
Implementací řady úprav můžeš porušit ujednání EULA a proto je děláš na vlastní odpovědnost. Můžeš způsobit i nefunkčnost navigace o zániku záruky nemluvě.

Řadu informací najdeš i ve vláknech Návody

A ještě něco: V porovnání např. s informacemi o iGO8 a zejména o MioMapu najdeš konkrétních informací o Primo méně. Důvodem je vývoj na aukčních fórech, kde řada "mazanců" prodává úpravy, které jsme vytvořili a prodává dokonce i kradený firemní software. Proto na tomto webu najdeš především jen rady, co a jak s Primo lze dělat, popř. odkazy na weby a fóra, kde je ještě mnoho altruistů, kteří ještě svými výtvory podporují výše uvedené "prodejce".

Úvod

Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku