web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Sys.txt

Miomap

SYS.TXTNa této stránce je uveden listing souboru sys.txt s vysvětlivkami k některým nastavením. Je to asi nejdůležitější konfigurační soubor Miomapu.
Soubor sys.txt je vytvořen pro Mia řady Cx10 a Cx20, která se liší především rozlišením.


Doporučená nastavení nemají na začátku středník, zastředníkované hodnoty vol s rozmyslem. V případě jejich aktivace vymaž na řádce středníky i komentář!

Protože došlo k několika nejasnostem při použití souboru Sys.txt v Mio Cx20, jsou nyní na webu dva zipy - soubor pro Cx10 + H610 a soubor pro Cx20.

Údaje na řádku za středníkem jsou neaktivní a jsou brané jen jako komentář!


SYS.TXT pro Cx10 / H610 / C250


[debug] 
smart_2d=1           ; aktivuje chytrý zoom v módu 2D
showcenter=1          ; označí bodem střed města a fialově ulice v centru
show_gps_pos=1         ; aktivuje RealGPS - ukáže aktuální pozici GPS (nefunguje v MM 3.3)
show_residentonly=1       ; zobrazuje modře ulice pro dopravní obsluhu (pro usedlíky)
builtupborder=1         ; vyznačuje hranice obydlených oblastí
;slowsim=0           ; aktivuje pomalou simulaci průjezdu trasy. Pro skiny Ciberus, JacSkin apod. dej 1
;sim_speed_factor=1       ; určuje násobek pomalé průletové rychlosti
;loop_sim=1           ; opakuje simulaci po jejím dokončení
;show_oneway=1         ; ukazuje šipkami jednosměrky a zákazy vjezdu 
;showcitynamedistance=100000  ; určuje vzdálenost, kdy se zobrazí jméno cílového místa v horním řádku
;show_uturn=1          ; zobrazí ulice s možností otočit do protisměru
;show_speed_limit=1       ; ukazuje značku maximální rychlosti (2=nic)
;show_frc            ; 0=trasa je červená, 1=trasa je zelená 
;show_pedestrian=1       ; zobrazuje figurku chodce ve skinech, které to podporují
;show_plural          ; 1=některé křižovatky a nájezdy žlutě (?)
;mapstat=1           ; ???
;show_mapid=1          ; zobrazuje info o mapě při kliku na ni 
;show_segmentid=1        ; zobrazuje info o segmentu mapy (6-místná čísla)
;show_segmetdir=1        ; zobrazí symboly jednosměrek u silnic s oddělenými jízdními pruhy
;show_roadid=1         ; zobrazí info o silnici při kliku na ni
;show_optional_routeinfo=1   ; vybarví úseky silnic s problémem dle TMC
;show_icons=1          ; aktivuje zobrazení POI
;show_lights=1         ; zobrazí barevné směrovky v horních rozích stínítka dle vzdálenosti a typu křižovatky
;tmc_all_stations=1       ; ???
;show_tmc=1           ; ??? 
;no_tmc=0            ; vypne TMC přijímač (asi jen pro iGO)
;TMC_disabled          ; vypne TMC přijímač (?)
;replay_tmc=1          ; ???
;log_tmc=1           ; zapisuje status TMC do souboru (?)
compass_type=1         ; nic a 0=černý, 1=červený trojúhelníček, 2=červenošedý kompas, ostatní nic
;show_device_type=1       ; při startu dá typ Mia (např. MioC710)
;show_gx=1           ; při startu MioMap dá informaci o gps (?)
;show_screensize=1       ; při startu MioMap dá informaci o rozlišení
;log_power=1          ; zapisuje status zdroje do souboru
;mapstat=1           ; ???
;earth=1            ; ???
;test_recalc=1         ; ???
;test_findpath=1        ; ???
;override_speed=1        ; ???
;monkeytest=1          ; jen pro kamikaze (zálohujte předem !!!!!)
;show_signpost=1        ; ???
;clickygps=1          ; ???
 
 
[interface]           ; možnost nastavení vlastností zobrazení
mio=1              ; nutné pro nový gx.dll
landscape=0           ; nutné pro nový gx.dll (* viz pozn.
portrait=1           ; nutné pro nový gx.dll (* viz pozn.
width=320            ; nutné pro nový gx.dll (* viz pozn.
height=240           ; nutné pro nový gx.dll (* viz pozn.
base="ui_mio/"         ; nutná informace pro nový gx.dll
basel="ui_mio/"         ; nutná informace pro nový gx.dll (pozn.: pokud použiješ originální gx.dll tak řádky označené * vynechej
;mapfontscale=130        ; 100 je default hodnota zobrazení názvů ulic chceš-li font zvětšit, dej např. 130
;show_zoombar=1         ; ovlivňuje zobrazení měřítka mapy (?)
;drive_carefully=1       ; zapne safe mód
;no_gps_lost_warning=1     ; potlačí informaci o ztrátě signálu
;no_gps_disconnected_warning=1 ; potlačí informaci o vypnutí gps
 
 
[gps]              ; defaultní nastavení GPS při startu navigace
protocol = "NMEA"
com_port = 2
com_port_speed = 4800
 
 
[speedcam]           ; v MioMap_v3 lze nastavit vzdálenost varování před radarem 
usemio=-12,90,37,27       ; hodnoty pro verzi 2006
usemio=-12,90,60,27       ; hodnoty pro verzi 2007 a další. Změna odstraňuje přetečení paměti a následný samovolný restart Mia
                ; určuje také vzdálenost v závislosti na rychlosti, ve které se objeví vizuální a zvuková varování před
                ; radary vizuální a zvuková varování před radary
enable_at_startup=1       ; potřebné pro březnovou verzi Miomap, aby ukazovala radary i v módu mapa a průlet
disable="_SUI","_GER","_AUT"  ; dle zákonů těchto zemí aktivuj!
 
; ---------------------
; Pozn.: pro sim_speed_factor platí zhruba následující závislost:
 
; sim_speed_faktor=0 normální rychlost x 0,25 
; sim_speed_faktor=1 normální rychlost x 1 
; sim_speed_faktor=2 normální rychlost x 2 
; sim_speed_faktor=3 normální rychlost x 3 
; sim_speed_faktor=4 normální rychlost x 4 
; sim_speed_faktor=5 normální rychlost x 5 
; sim_speed_faktor víc, nebo rovno 6 maximální rychlost 200km/h 
; Vždy maximálně však 200km/h
; ---------------------

Pro aktivaci řádku v sys.txt odstraň středník před příkazem, ne u komentáře!


SYS.TXT pro Cx20

[debug] 
smart_2d=1           ; aktivuje chytrý zoom v módu 2D
mute_os_key=1          ; zobrazí tlačítko mute
showcenter=1          ; označí bodem střed města a fialově ulice v centru
show_residentonly=1       ; zobrazuje modře ulice pro dopravní obsluhu (pro starousedlíky)
builtupborder=1         ; vyznačuje hranice obydlených oblastí
sound_q_lengtg=200       ; pomáhá odstranit zadrhávání hlasu
cache=2048           ; pomáhá odstranit zadrhávání hlasu
;slowsim=0           ; aktivuje pomalou simulaci průjezdu trasy. Pro některé skiny dej 1 (nutno vyzkoušet)
;sim_speed_factor=1       ; určuje násobek pomalé průletové rychlosti
;loop_sim=1           ; opakuje simulaci po jejím dokončení
;no_extrapolation=0       ; určuje, zda se zobrazí gps pozice i po ztrátě signálu
;showcitynamedistance=100000  ; určuje vzdálenost, kdy se zobrazí jméno cílového místa v horním řádku
;show_oneway=1         ; označuje jednosměrky a zákazy vjezdu 
;show_uturn=1          ; zobrazí ulice s možností obratu do protisměru
;show_speed_limit=1       ; ukazuje značku max. rychlosti (2= nic)
;show_frc            ; 0=trasa je červená, 1=trasa je zelená 
;show_pedestrian=1       ; zobrazuje figurku chodce ve skinech, které to podporují
;show_plural          ; 1=některé křižovatky a nájezdy žlutě (?)
;show_mapid=1          ; zobrazuje info o mapě při kliku na ni 
;show_segmentid=1        ; zobrazuje identifikaci segmentu mapy (6-místná čísla)
;show_segmetdir=1        ; zobrazí symboly jednosměrek u silnic s oddělenými jízdními pruhy
;show_roadid=1         ; zobrazí info o silnici při kliku na ni
;show_optional_routeinfo=1   ; barví úseky silnic s problémem dle TMC (?)
;show_icons=1          ; aktivuje zobrazení POI
;show_lights=1         ; zobrazí barevné směrovky v horních rozích stínítka dle vzdálenosti a typu křižovatky
;tmc_all_stations=1       ; ???
;show_tmc=1           ; ??? 
;no_tmc=0            ; vypne TMC přijímač (asi jen pro iGO)
;TMC_disabled          ; vypne TMC přijímač (?)
;replay_tmc=1          ; ???
;log_tmc=1           ; zapisuje statusTMC do souboru (?)
;compass_type=1         ; ???
;show_device_type=1       ; při startu dá typ Mia (např. MioC520)
;show_gx=1           ; při startu MioMap dá informaci o gps (?)
;show_screensize=1       ; při startu MioMap dá informaci o rozlišení
;log_power=1          ; zapisuje status zdroje do souboru
;mapstat=1           ; ???
;earth=1            ; ???
;test_recalc=1         ; ???
;test_findpath=1        ; ???
;override_speed=1        ; ???
;monkeytest=1          ; jen pro kamikaze (zálohujte předem !!!!!)
;show_signpost=1        ; ???
;clickygps=1          ; ???
;tts_min_ready_wav=1      ; text-to-speech (v některých variantách Mio hlas říká i názvy ulic)
;tts_gateway_time=100      ; ???
 
 
[interface]           ; možnost nastavení vlastností zobrazení
mio=1              ; nutné pro unlock
width=480
height=272
compass_circle_icon="circle.spr"
rotoffset=5       
;speedcam_sound="!alert7"    ; defaultní volba akustického vyjádření radarů (lze zvolit i jiný zvuk = jiné jméno souboru)
;landscape=0          ; nutné pro unlock
;portrait=1           ; nutné pro unlock
;mapfontscale=130        ; 100 je default hodnota pro zobrazení názvů ulic, chceš-li font většit, dej např. 130
;show_zoombar=1         ; ovlivňuje zobrazení měřítka mapy (?)
;drive_carefully=1       ; zapne safe mód
;no_gps_lost_warning=1     ; potlačí informaci o ztrátě signálu
;no_gps_disconnected_warning=1 ; potlačí informaci o vypnutí gps
;base="ui_mio/"         ; nutné pro unlock
;basel="ui_mio/"        ; nutné pro unlock
 
   
[gps]              ; defaultní nastavení GPS při startu navigace
protocol = "NMEA"
baud=57600
port=1
portname_template="VSP%d:"

 
[speedcam]           ; v MioMap_v3 lze nastavit vzdálenost varování před radarem 
usemio=-12,90,37,27       ; hodnoty pro verzi 2006
usemio=-12,90,60,27       ; hodnoty pro verzi 2007 a další. Změna odstraňuje přetečení paměti a následný samovolný restart Mia
                ; určuje také vzdálenost v závislosti na rychlosti, ve které se objeví vizuální a zvuková varování před radary
enable_at_startup=1       ; potřebné pro březnovou verzi Miomap, aby ukazovala radary i v módu mapa a průlet
disable="_SUI","_GER","_AUT"  ; dle zákonů těchto zemí aktivuj!
 
 
[bluetooth] 
send_showphoneui_on_dial=1
 
 
[usb]
enable_on_shutdown=1      ; ???
disable_on_startup=0      ; ???
quitmap_msg_quits=0       ; ???
 
 
[defaults]
;backlight_day=15000      ; defaultní hodnota denního podsvícení
;backlight_night=7500      ; defaultní hodnota nočního podsvícení
;master_volume=128       ; defaultní hodnota nastavení zvuku

Pro aktivaci řádku v sys.txt odstraň středník před příkazem, ne u komentáře!

Pokud zjistíš nové informace, nebo nepřesnost uvedených údajů, zašli je prosím na adresu uvedenou na webu.

Protože došlo k několika nejasnostem při použití souboru Sys.txt v Mio Cx20, jsou nyní na webu dva zipy - soubor pro Cx10 + H610 a soubor pro Cx20.

Soubory (bez komentářů) můžeš stáhnout zde:


Sys.txt pro Cx10 a H610
Sys.txt pro Cx20

Zip-soubor po stažení rozbal a sys.txt nakopíruj do adresáře:
\My Flash Disk\MioMap\MioMap. Předem zazálohuj soubor stejného jména a před nakopírováním nového jej v Mio smaž.


Changer sys.txt pro Cx20:


Úplně stejným postupem, jako se používá Changer pro Cx20 (popsáno ve vlákně
Unlock) můžeš nainstalovat i Changer od uživatele vovi, který Ti umožní střídat sys.txt ve Tvém Miu. Porovnáním souborů RunMtScr.mscr hned uvidíš, jak si můžeš Changer upravit k obrazu svému i pro jiný účel.

Soubor můžeš stáhnout zde:


Changer vovi pro Cx20

(S1)

.

Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku