web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Sys.txt

iGO8


SYS.TXTNa této stránce je uveden listing souboru sys.txt s vysvětlivkami k některým nastavením. Je to asi nejdůležitější konfigurační soubor iGO8.
Soubor sys.txt je vytvořen pro Mia řady Cx10 a Cx20, která se liší především rozlišením.

Doporučená nastavení nemají na začátku středník, zastředníkované hodnoty vol s rozmyslem. V případě jejich aktivace vymaž raději na řádce středníky i komentář!

Údaje na řádku za středníkem jsou neaktivní a jsou brané jen jako komentář!

SYS.TXT pro Cx10, H610 a Cx20

Výpis souboru (nový, upravený seznam od vovi z 5. října 2008):
==============================================================

Legenda:
text ; (0) popis ... default hodnota, tovární nastavení
text ; popis ... výběr z možných hodnot
text ; popis [od-do] ... rozsah povolených hodnot
text ; popis (jednotky)
< a, b> není-li uvedeno jinak, znamená 0: ne, vypnuto, 1: ano, zapnuto

Jsou zde obsaženy všechny mě známé sekce a položky, vyber si, co potřebuješ. Některé položky z předchozí verze, které se neprojevily jako funkční, byly vyřazeny.

Položky označené ??? nebyly ověřeny - někdy je funkce jen odhadnutá.
====================================================================

; [dynamiccompressor]         ; ??? jen pro speciální zvukový výstup
; ### při řeči může způsobit nestabilitu ### 
; compressor="1"
; a0="56806"
; thrs="24703"
; ratio="8"
; gain="8"
  
; [modules]             ; ??? jen pro speciální zvukový výstup
; IEXTERNAL_BACKGROUND_PLAYBACK_MANAGER="PIONEER_EXTERNAL_BACKGROUND_PLAYBACK_MANAGER"
; IOSVOLUME_MANAGER="PIONEER_OSVOLUME_MANAGER" 
 
; [oasis]              ; ???
; contacts_single_poi=1       ; ??? 
  
; [patch]              ; ??? že by uvažovali o ochraně donglem?
; patch_hwkey_counter= 
  
; [gx]                ; ??? speciální nastavení pro grafickou knihovnu GX
; bpp=16
; width=320
; height=240
; x_pitch=2
; y_pitch=640
; fullscreen=
; buffer_offset=
; gx_disable_detect
; pixel format is GDIDIRECT_FORMAT_565
; pixel_format=1 
  
; [tts]               ; ??? nastavení Text-To-Speech, není pro češtinu
; tts_buffer=131072
; announce_exit_directions=1
; tts_logics=3
; priority="HIGH"
; always_say_road_names=1
  
[settings]              ; nastavení reakcí na události TMC
accident_recalc=3          ; nehoda - přepočet 
accident_map=1            ;    - zobraz v mapě
accident_panel=1           ;    - zobraz v seznamu
closed_recalc=3           ; silnice uzavřena
closed_map=1 
closed_panel=1 
heavy_recalc=3            ; silný provoz
heavy_map=1 
heavy_panel=1 
congestion_recalc=3         ; kolony
congestion_map=1 
congestion_panel=1 
roadworks_recalc=3          ; práce na silnici
roadworks_map=1 
roadworks_panel=1 
closures_recalc=3          ; uzavírky
closures_map=1 
closures_panel=1 
danger_recalc=3           ; nebezpečí 
danger_map=1 
danger_panel=1 
weather_recalc=3           ; živly 
weather_map=1 
weather_panel=1 
police_recalc=3           ; policejní akce
police_map=1 
police_panel=1 
invalid_recalc=3           ; ??? neplatné (silnice ???)
invalid_map=1 
invalid_panel=1
  
[itiner]               ; nastavení pro itinerář
show_only_ahead_of_car=1       ; ukaž pouze události před autem 
  
[defaults]              ; výchozí nastavení vah pro optimalizaci trasy
mainroadness=60           ; (100) drž se hlavních tahů
shortessness=40           ; (20) krátkost
simplificationness=80        ; (100) jednoduchost (bez odbočování) 
  
[other]               ; jiná nastavení
; demo_mode=1            ; (0) demonstrovat iGo8 na připravené trase (tovární nastavení)
  
[route]               ; nastavení pro plánování trasy
correctness=90            ; [0 až 100] citlivost na vybočení 
allow_unpaved=0           ; použij nezpevněné vozovky
allow_highway=1           ; použij dálnice
allow_ferry=0            ; použij trajekty
allow_charge=1            ; použij placené úseky
allow_uturn=1            ; povol obrat o 180°
allow_special=0           ; užij silnice se zvláštním povolením
allow_carpool=0           ; spolujízda (specielní pruhy v USA pro auta s více než dvěma pasažéry)
route_type="ECO"           ; typ trasy <ECO, SHORT, SIMPLE, FAST, SCENIC>
; ### váhy kritérií pro výpočet ### 
planned_route_weight=7        ; drž se plánované trasy
scenic_highway_weight=4       ; dálnice s pěkným výhledem
scenic_scenic_weight=2        ; pěkný výhled
tmc_weight=6             ; události TMC
cross_border_routes=1        ; povol překročení hranic <0=ne, 1=ano>
; vehicle_type="truck"        ; typ vozidla 
; ### nastavení pro pomalá/rychlá vozidla a motocykly - dosud nevyzkoušeno ### 
; slow_car_speed           ; pomalé auto - rychlost 
; slow_car_multiplactor       ; násobek odhadované rychlosti normálního auta
; fast_car_speed           ; rychlé auto
; fast_car_multiplactor 
; motorcycle_speed          ; motocykl
; motorcycle_multiplactor 
  
; [phone]              ; nastavení pro telefonování (??? jen komunikátory)
; driver="TAPI"           ; musí být pro volání přímo z POI
; class_name=            ; jméno třídy
; exe_path="\Windows\cprog.exe"
; win_name="Phone"
; switch_name="-phoneui"       ; je-li třeba, můžeš zadat parametry pro spuštění
; start_bt_at_startup=0       ; zapni BT při spuštění
; use_post_message=0         ; (0) 
; default_bt_state=0         ; (1) 
; default_phone_state=0       ; (0) 
; phone_msg_type=0          ; (0) 
  
[device]               ; nastavení pro zařízení
; uselightapi=1           ; ??? použij API pro podsvětlení
; usecompassapi=1          ; ??? použij API pro kompas
; type="MIOC520"           ; konkrétní typ navigace
; type="MIOC720"           ; konkrétní typ navigace
; typeid=3              ; iGO8.exe umí detekovat zařízení MIO 
  
; ####################################################
; ### varianty cesty k aplikaci pro různá zařízení ###
; ####################################################
[folders]              ; nastavení cest ke složkám v konkrétním zařízení
; app="%SDCARD%/iGO8"        ; standardní umístění hlavní aplikace iGo8.exe
app="My Flash Disk/Miomap/Miomap"  ; alternativní umístění hlavní aplikace iGo8.exe
; sdcardpath="\Storage Card"     ; cesta k SD kartě
; exe=""               ; ??? umístění EXE souborů
; data="\Storage Card\iGO8"     ; umístění složky custom a save (vlastní data)
; content="\Storage Card\iGO8\content" ; umístění složky content (mapy, poi, ...)
; textures="uprav cestu"       ; umístění složky textures
; models="uprav cestu"        ; umístění složky models
; secondary_root="ROOT2"       ; ??? další pracovní adresář
; usb_kmlpoi="USB Disk/poi"     ; umístění POI na USB disku
; kmlpoi="userdata/poi"       ; umístění vlastních POI (formát KML)
; tts_nuance="\Flash Disk\Miomap\TTS_PPC\SPEECH" ; ??? umístění složky pro vyladění TTS 

[config]               ; konfigurace
; SafeModeMinSpeed=40        ; rychlost pro zapnutí bezpečného módu
autoset2donmap=0           ; samotnou mapu ve 2D
autoset3doncockpit=1         ; režim navigace ve 3D
hideroadaltname=0          ; zobraz alternativní jména ulic
; overspeedrewarnbelow=1       ; varuj o překročení rychlosti dole
; OverspeedDelayBetweenWarning=20000 ; mezera mezi varováními o překročení rychlosti (ms)
; voicerarity=0           ; ???
; nmaxstrapdistance=         ; ??? 

[timezone]              ; nastavení pro časovou zónu
; default_timezone=29        ; defaultní časové pásmo (29 ... GMT+1 Amsterdam)
; index=29 
; auto_index=29 
sync_time=1             ; synchronizuj čas s GPS
reset_os_timezone=0         ; má pomoci v případě problémů s časovým pásmem
sync_os_timezone=0          ; má pomoci v případě problémů s časovým pásmem
use_auto=1              ; zónu automaticky;
manual_dst=0             ; letní čas manuálně
tzdst=1               ; letní čas dle zóny 

[screen]               ; nastavení obrazovky 
poi_labels=1             ; (1) popis POI
follow_gps=1             ; (1) sleduj vypočtenou pozici
; nightmode=0            ; (0) jen noční režim
menu_animation=0           ; (0) animované menu 
; ### nastavení pro chování okna v různých režimech ??? ### 
; focus_followlinks=1
; focus_list_move_before_scroll=1
; focus=1 
; focus_type= 
; focus_color
; focus_sprite=""
; focus_halign=center
; focus_valign
; focus_list_keyup
; focus_list_keydown
; focus_list_keyleft
; focus_list_keyright
; focus_activator_key
; current_background="default.bmp"    ; pozadí hlavního menu (default=tmavě modrá) 
  
[interface]               ; nastavení prostředí
; use_separated_safety_mode=1      ; ??? zabezpečený režim, zpomaluje práci
; use_separated_safety_in_mainview=1   ; ??? zabezpečený režim, zpomaluje práci
bilang_city=1              ; jména obcí v nastaveném jazyce                 
; theme="skin\igo8_plus.zip"       ; výběr skinu
skin="ui_igo8"              ; standardní skin (DATA.ZIP)
resolution_dir="480_272"         ; rozlišení displeje zařízení (např. pro Cx20)
minzoomglobe=100000           ; nejmenší přiblížení glóbusu
show_gps_config=1            ; ukaž konfiguraci GPS
show_tmc_config=1            ; ukaž konfiguraci TMC
show_orientation=1            ; ukaž orientaci
show_exit=1               ; ukáže v Menu tlačítko "Ukončit". Pokud nemáš nastavenu jinou možnost, nech zapnuté!
disable_3dstick_labels=0         ; zakaž 3d "cedule"
mapfontscale=130             ; (100) zvětšení/zmenšení fontu v mapě (%)
newalignment=1              ; ??? 
; default_poi_icon="Contacts"      ; defaultní ikona pro POI
show_zoombar=1              ; (1) ukaž lištu pro zoom
show_timezoneslider=1          ; (1) ??? ukaž posuvník pro časovou zónu
; maxzoom2d=60000            ; (1000) jak moc se může oddalovat mapa (m ?)
minzoom2D=80               ; (200) největší přiblížení v 2d (m ?)
defaultzoom2d=1000            ; (1000) default nastavené přiblížení 2d
defaultzoom3d=500            ; (500) default nastavené přiblížení 3d
defaulttilt3d=8250            ; (7500) default naklopení mapy ve 3d (7500~75°)
autoscroll_on_click=1          ; posun seznamu po kliku na šipku
; angleoffset=10             ; (10) ??? posun úhlu, směr pohledu???
Zoom2dpercent=200            ; (135) ???
popup_info=1               ; (1) zobraz vyskakovací info <0=ne, 1=ano>
poi_show_all_btn=1            ; ukaž v popisu POI tlačítko pro telefon 
; laneinfo_signpost_enabled=0		 ; ukaž informační tabule o pruzích <0=ne, 1=ano>
autotilt=0                ; automatické naklápění <0=ne, 1=ano>
; autotilt_minzoom3d=40         ; max. a min. přiblížení u aut. naklápění
; autotilt_maxzoom3d=1000
; screen_snap_distance=40        ; ???
exit_on_restart=0            ; při restartu vypni
drive_carefully=0            ; hláška "Řiďte bezpečně"
use_spec_fav=1              ; použij speciální "Oblíbené"
spec_fav_count=4             ; počet takových oblíbených míst
shutdown_time=5             ; počet vteřin autoodpočtu do vypnutí (0 - nevypíná se)
  
[tripcomputer]              ; nastavení pro Tripcomputer (TC, počítač cesty)
num_of_trips=3              ; (3) počet nezávislých TC (max. 8?) 
  
[local]                 ; místní nastavení pro jednotky, datum a čas
dateformat= 7              ; nastavení formátu data a času (zde DD.MM.RRRR)
timeformat= 0              ; nastavení formátu času <0 = 24h, 1 = 12h>
; timeformat= 0             ; 0h:mm:ss (24h)
; timeformat= 1             ; 0h:mm (24h)
; timeformat= 2             ; hh:mm:ss (24h)
; timeformat= 3             ; hh:mm (24h)
; timeformat= 4             ; 0h:mm:ss (12h)
; timeformat= 5             ; 0h:mm (12h)
; timeformat= 6             ; hh:mm:ss (12h)
; timeformat= 7             ; hh:mm (12h)
; dateformat= 0             ; RRRR-MM-DD
; dateformat= 1             ; RRRR.MM.DD
; dateformat= 2             ; RRRR/MM/DD (DEFAULT)
; dateformat= 3             ; RRRR-DD-MM
; dateformat= 4             ; RRRR.DD.MM
; dateformat= 5             ; RRRR/DD/MM
; dateformat= 6             ; DD-MM-RRRR
; dateformat= 7             ; DD.MM.RRRR
; dateformat= 8             ; DD/MM/RRRR
; dateformat= 9             ; MM-DD-RRRR
; dateformat=10             ; MM.DD.RRRR
; dateformat=11             ; MM/DD/RRRR
weekdayformat=0             ; dlouhý název dne
; weekdayformat=1            ; zkrácený název dne
; voice_key=”dutch_f31”         ; ???
; voice_path_hint=”voice\voice_dut-f31.zip” ; ??? 
  
[keyboard]                ; nastavení pro klávesnici
; panel_alpha=”US English (QWERTY)”   ; rozložení klávesnice
; panel_alpha=”CS Czech  (QWERTZ)”   ; rozložení klávesnice
; panel_custom=”Numbers”         ; ???druhý panel??? 
  
[poi]                  ; nastavení pro zobrazování POI
; multipoi=1               ; ??? 
inherit_visibility=1           ; (1) "zděděná" viditelnost POI v kategorii 
default_visibility_altitude=10000    ; default výška, pod kterou jsou vidět POI (m)
userpoi_has_mypoi=1           ; ??? 
enable_pois_before_080217=1       ; zobraz i starší než únorové soubory POI 
; max_quicksearch=2           ; počet položek rychl. hledání - syntaxe ne OK
; deviation_divident=?          ; ???
; detour_interval_1=?          ; ??? intervaly pro přepočet objížďky
; detour_interval_2=?
; detour_interval_3=?
  
[kml]                  ; nastavení pro vlastní POI ve formátu KML
; default_icon=1             ; (1) použij defoult ikonu 
  
[2d]                   ; nastavení navigace na 2d mapě
minguidancearrowsize=20         ; nejmenší velikost vodící šipky
maxguidancearrowsize=65         ; největší velikost vodící šipky
minguidancearrowsize_zoomlevel=1200   ; přiblížení, kdy se objeví nejmenší šipka
maxguidancearrowsize_zoomlevel=0     ; přiblížení, kdy bude zobrazena největší šipka
guidancearrow_disappearlevel=600     ; úroveň, ve které šipka zmizí
guidancearrow_maxshift=12        ; ??? posun šipky pro lepší viditelnost 
  
[3d]                   ; nastavení navigace ve 3d zobrazení
show_tracklogs=1             ; (0) ukazuj zaznamenané trasy
; car_day=car.mdl            ; model autíčka: den (musí být MDL, ne BMP)
; car_night=car_night.mdl        ; model autíčka: noc (dtto)
; ghost_day=car_ghost.mdl        ; stín auta den
; ghost_night=car_ghost.mdl       ; stín auta noc 
  
guidancearrow_first_size=1.2       ; (1) rel. měřítko šipky pro první manévr
guidancearrow_first_alpha=24       ; (20) průhlednost šipky prvního manévru
guidancearrow_second_size=0.8      ; (1) rel. měřítko šipky pro násl. manévr
guidancearrow_second_alpha=12      ; (10) průhlednost šipky druhého manévru
; guidancearrow_width=1.0        ; šířka hrotu šipky
; guidancearrow_thickness=0.1      ; tloušťka šipky
; guidancearrow_skew=0.5         ; deformace šipky
; guidancearrow_zoomfactor=1.0      ; zvětšení šipky
; guidancearrow_contour=2        ; (1) obrys šipky
; road_clip_plane_to_camera_height=   ; ??? možná poloha "pozorovatele" - výška
; road_clip_plane_camera_delta=50    ; ??? možná poloha "pozorovatele" - vzdálenost
3d_tmc_road_extra_width=200       ; širší cesty s TMC problémem (procenta)
disable_3d_labels=0           ; vypni zobrazení "cedulí" <0=zapni, 1=vypni>
use_all_building_textures=1       ; ??? použij všechny textury budov (nemá vliv?) 
  
; ### násl. volby nejsou dosud testované, někde ani nejsou známé default hodnoty ### 
; building_camera_distance_near=10 
; building_camera_distance_medium=50 
; building_camera_distance_far=500 
; fade_distance_for_car=50
; fade_distance_for_guidance_arrow=500
; track_screen_ratio 
; min_track_screen_ratio 
; min_track_distance 
; max_track_distance_lower 
; max_track_distance_upper 
; min_track_segments_shown 
; max_track_segments_shown 
; min_poly_distance 
; max_poly_distance_lower 
; max_poly_distance_upper 
min_poly_segments_shown_1=400      ; rychl. vykresl. mapy, hrubší "vyhlazování" 
max_poly_segments_shown_1=200      ; polygonů. Minus: ve městech nejsou detaily
  
[3d_config]               ; nastavení 3d zobrazení
roadsign_lines_per_screen=18       ; (30) max. počet jmen silnic na obrazovce 
rotated_roadsigns=1           ; (0) natáčej jména silnic podél nich <0=ne, 1=ano> 
; default_label_colors=         ; barva "podkladu" jména silnice
; left_transparent_border=        ; průhledný rámeček podkladu vlevo
; right_transparent_border=       ; vpravo
; top_transparent_border=        ; nahoře
; bottom_transparent_border=       ; dole 
  
[sound.announcer]            ; nastavení hlasových upozornění
recalulate=1               ; (1) přepočítávám 
ask_recalulate=1             ; (1) mám přepočítat? 
offroute=0                ; (1) není trasa ??? 
traffic_jam=1              ; (1) dopravní problém na trase
overspeed=0               ; (1) jedeš rychle
gps_disconnected=1            ; (1) přijímač GPS odpojen
gps_signal_lost=0            ; (1) ztráta signálu GPS
mute_all=0                ; (0) vypni všechny <0=ať mluví, 1=ticho> 
  
[sound]                 ; nastavení zvuku
queue_length=200             ; hodnota, která odstraňuje "zakoktávání"
ding=0                  ; počet "cinknutí" před hlasovým pokynem ... <0, 1, 2>
sound_volume=17             ; úroveň hlasitosti zvuků (procenta) [0-100]
voice_volume=255             ; úroveň hlasitosti hlasu [0-255]
sound_muted=0              ; (0) vypnit zvuky 
voice_muted=0              ; (0) vypni hlas 
; device_samplerate=           ; vzorkovací úroveň, kterou zařízení zvládne
; device_bps=              ; datový tok zařízení ???
; device_stereo=             ; zařízení podporuje/nepodporuje stereo
; suspend_time=5             ; čas (s), po kterém se zvukové zařízení vypne 
; device_id=0              ; ???
; use_method=5              ; ???
; use_os_volume=1            ; vezmi nastavení hlasitosti z OS
dynamic_volume_type=1          ; řiď hlasitosti dynamicky dle rychlosti
dynamic_volume_minspeed=40        ; min. rychlost pro dyn. hlasitost
dynamic_volume_maxspeed=120       ; max. rychlost pro dyn. hlasitost
dynamic_volume_voicemaxspeed=80     ; ???
dynamic_volume_voice_volume_max=100   ; ???
dynamic_volume_os_volume_max=255     ; ???
; incomingcallsetting=0         ; ??? asi souvisí s nast. příchozích hovorů
  
[rawdisplay]               ; nastavení grafiky
; gx_disable_detect=1          ; detekuj vypnutí GX grafiky
; gx_force_using_dll=1          ; vynuť použití GX.DLL
; gx_allow_gaps=1            ; ???
  
highres=0                ; (0) vysoké rozlišení
; driver=GX               ; ovladač grafiky <GDI, GX, GLESS>
class="wide"               ; typ displeje <landscape, portrait, square, wide>
screen_x=480               ; šířka displeje (pix)
screen_y=272               ; výška dispeje (pix)
; stretch=1               ; (0) roztáhni zobrazení <0=ne, 1=ano> 
  
[debug]                 ; různá nastavení
; phone_available=1           ; (0) ???
; bluetooth_available=1         ; (0) ???
; force_daylight=1            ; (?) ???
; catch_all_keys=1            ; (?) ???
disable_3d_labels=0           ; (0)
; show_prec_poi_detour=1         ; ???
; long_click_time=100          ; (40) nastavení trvání "dlouhého" stisku (ms?)
; ignore_pause=1             ; (?) ignoruj pauzu ???
; allowexit=0              ; ???
hide_win_taskbar=1            ; (0) skryj Windows lištu <0=ukaž, 1=skryj>
render_without_focus=0          ; (0) vykresluj terén i když je iGo8 na pozadí
; distterrain_max_gen_supercell_time=32 ; (22) ??? sekundy?
; distterrain_max_gen_supercell_num=10  ; (6) ???
; memory_low_bound=0           ; (0) ??? kdy oznámit málo paměti (kB?)
; memory_check_interval=10000      ; interval pro kontrolu paměti (milisekundy)
savesequence=0              ; (0) série screenshotů??? 
screenshotfilename="\\ffscreen_%05d.bmp" ; jméno ukládaného screenshotu
; max_memory=0              ; (0) omezení použitelné paměti (kB?)
; reserve_memory=0            ; (0) vyhrazená paměť pro iGo8 (kB?)
; show=??                ; ??? zobraz při startu:
show_performance=0            ; (0) vytížení CPU, paměti, atd.
show_device_type=0            ; (0) typ zařízení <0=ne, 1=ano>
show_rawdisplay_info=0          ; (0) info o grafickém ovladači
run_on_mio_mantas=1           ; (0) fungovat na zařízení MIO
topmost=0                ; (0) iGo8 běží pouze na popředí
; nortc=0                ; (0) ???
buildneworderlist=1           ; (0) ???
strap_waypoints=1            ; (1) ??? zpětná kompatibilita (plánované trasy v nových mapách)
fov=60                  ; (45) zorný úhel ??? (stupně)
tts_min_ready_wav=1           ; (0) ??? nastavení pro TextToSpeech
tts_getaway_time=200           ; (0) ??? nastavení pro TextToSpeech
tts_expected_engine_delay=1400      ; (0) ??? nastavení pro TextToSpeech
supress_straight=1            ; (0) potlač hlášku "přímo"
supress_highway_enter=1         ; (0) potlač hlášku "najeď na dálnici"
supress_trivial_left=1          ; (0) potlač hlášku "doleva"
supress_trivial_right=1         ; (0) potlač hlášku "doprava"
; min_then_dist=50            ; (0) ??? nejdi do 2d, je-li vzdálenost < než...
; auto_ignore=1             ; (0) ??? patří k TTS
traincrossing=1             ; (1) ??? zobraz přejezdy trati
enable_buildings=1            ; (1) zobraz budovy
enable_roadshadow=1           ; (1) zobraz stínování silnic
enable_roadsign=1            ; (1) zobraz označení silnic
enable_landmark_occlusion=1       ; (1) zobraz stínování terénu 
show_oneway_3d=1             ; (1) šipky v jednosměrkách v 3d
show_oneway=1              ; (0) zobraz jednosměrky
show_uturn=0               ; (0) vyznač silnice vhodné pro obrat do protisměru 
show_mapid=0               ; (0) ukaž info o mapě
log_power=0               ; (0) zaznamenávej údaje o napájení 
override_speed=0             ; (0) ???
show_lights=0              ; (0) ???
mute_os_key=0              ; (0) zobraz tlačítko MUTE z OS
log_tmc=0                ; (0) zaznamenávej TMC ???
show_tmc=1                ; (0) ukaž stav TMC ??? 
no_tmc=0                 ; (0) používání TMC
replay_tmc=0               ; (0) každou TMC hlášku přehrej 2x 
tmc_all_stations=1            ; (0) použij všechny dostupné stanice pro TMC 
show_multinode_maneuvers=1        ; (0) zobraz složené manévry
show_prohibited_maneuvers=0       ; (0) zobraz zakázané manévry
show_priority_maneuvers=1        ; (0) zobraz přednostní manévry
hide_itiner_crossing=0          ; (0) skryj křižovatky v itineráři 
show_segmentdir=0            ; (0) ???
show_gps_pos=1              ; (0) ukaž bod na vypočtené pozici GPS <0=vyp, 1=zap>
show_signpost=1             ; (0) zobraz značky před křižovatkou (např. zákaz odbočení)
show_original_signpost=0         ; (0) ???
log_network=0              ; (0) ???
no_depth_shading=0            ; (0) extrapoluj polohu bez signálu (třeba v tunelu) <0=zap, 1=vyp>
show_screensize=0            ; (0) při startu ukaž velikost displeje 
use_conn_mgr=1              ; (1) ??? použij správce spojení pro BT 
log_phoneapi=0              ; (0) ??? zaznamenávej komunikaci s telefonem 
; gnome_dem_files=1           ; (0) použij místní modely terénu (zpomalí vykreslování) 
immediate_relief3d_dem=1         ; (1) ??? okamžitě vykresli terén 
immediate_distterrain_dem=1       ; (0) ??? okamžitě vykresli vzdálený terén 
show_pedestrian=1            ; (0) zobraz pěší zóny
pin_sets_start=1             ; (0) ???
compass_type=1              ; (0) ??? nastavení zobrazení kompasu 
show_ltn=1                ; (0) ??? 
disable_3d=0               ; (0) používání 3d budov a silnic <0=zap, 1=vyp>
; double_pixel_mode=2          ; (0) v režimu 3d nejprve hrubě vykreslí (2×větší pixely - režim FASTDRAW)
; doublepixel_stable_frame_time=1000   ; po kolika milisekundách se opustí režim FASTDRAW
skip_eula=1               ; (0) při prvním startu přeskoč licenční 
skip_lang_init=0             ; (0) při prvním startu přeskoč nastavení 
show_arrows_on_route=1          ; (1) zobraz malé šipky na plánované trase 
show_lane_info=1             ; (0) ukaž info o jízdních pruzích 
loop_sim=0                ; (0) nekonečná simulace ve smyčce
smart_2d=1                ; (0) chytrý náhled ve 2d 
earth=1                 ; (0) ??? zobraz zeměkouli
show_plural=1              ; (0) ??? ... že by silnice "nad sebou" 
show_residentonly=0           ; (0) zobraz místní vyhrazené komunikace 
builtupborder=0             ; (1) zobraz hranice obydlených oblastí 
mapstat=0                ; (0) ???
autosave=60000              ; interval automatického uložení nastavení (ms)
show_turn_penalty=1           ; (0) zobraz pokutu za obrat
turn_penalty_multiplier=100       ; (100) relativní koeficient pokuty za obrat (%)
; disable_outlookpoi=1          ; (0) zakaž synchro kontaktů s Outlookem ??? 
  
[gps]                  ; nastavení pro GPS
background_navigation=1         ; (?) naviguj i na pozadí
logging=0                ; (0) zaznamenávej trasu
port=2                  ; číslo portu pro GPS (2 pro MIO Cx20)
baud=57600                ; přenosová rychlost (57600 pro MIO Cx20)
; port=1                 ; číslo portu pro GPS (1 pro MIO Cx10(H610)
; baud=4800               ; přenosová rychlost (4800 pro MIO Cx10/H610)
; source="nmea"             ; komunikační protokol <nmea, sirf>
disable_advanced=0            ; (0) pokročilé nastavení <0=zap, 1=vyp>
; default_latitude=50.08269       ; defaultní nastavení zeměpisné šířky 
; default_longitude=14.55590       ; defaultní nastavení zeměpisné délky 
;set_messages=0             ; neměnit NMEA Message Rate na GPS přijímači 
  
[tmc]                  ; nastavení pro TMC
; cache_root="content"          ; umístění paměti pro data TMC
; cache_name="tmc/tmccache"       ; jméno souboru s daty
new_event_recalc_timeout=5        ; interval pro přepočet po příjmu nové události
changed_event_recalc_timeout=5      ; interval pro přepočet po změně události
; enable_subscription=1         ; (0) povol předplacené TMC 
port="COM,1"               ; port pro TMC přijímač
baud=38400                ; přenosová rychlost pro TMC
source="gns"               ; použitý HW <harman eten galik opentmc2 opentmc1 hyundai samsung amaryllo royaltek gns>
auto_detour_calc=0            ; automatický přepočet
announce_total_route=0          ; ohlaš pro celou plánovanou trasu
ignore_all_events=0           ; ignoruj všechny TMC události 
                     ; <1=ignorovat, 0=použít>
; no_events_max_timer=5         ; ???
; init_on_startup=1           ; inicializace při startu 
  
[map]                  ; volby pro mapu
; tmczoommin=1              ; nastavení zoomu při zobrazení TMC události
; tmczoommax=40
; tmczoommini=10
; tmczoomsmall=5
follow_gps=1               ; posunuj mapu podle polohy GPS
; ### předvolby pro 3+1 "naklápěcí" tlačítko v navigační mapě ### 
viewpreset_front1="30,100,7200,10"
viewpreset_front2="140,7000,6000,10"
viewpreset_front3="140,7000,6000,10"
viewpreset_top="600,50000,225,10"
; 3d_brunnel_shutdown=          ; ???
alternative_roadnames=1         ; alternativní (místní) jména ulic 
; map_mode="3D"             ; ??? (2D) default zobrazení mapy 
show_labels=1              ; (1) zobraz popisy
textured_poly=1             ; (1) vykresluj polygony s texturou
zoomscale_disappearing=1         ; (0) vypnutí "pravítka" s měřítkem <0=zobraz, 1=nezobraz>
auto_nightmode=1             ; (1) noční režim automaticky
nightmode_dependent_backlight=1     ; (1) podsvícení závislé na módu
show_oneway=1              ; (1) zobraz jednosměrky
inertia_on_map_move=0          ; (1) setrvačnost při posunu mapy prstem
shields=1                ; (1) "štíty": grafická podoba označení silnic, např. E55 <0=vyp, 1=zap>
3d_landmarks=1              ; (1) zobraz 3d terénní tvary
3d_buildings=1              ; (1) zobraz 3d budovy
3d_buildings_distance=3         ; (1) viditelnost budov <0=vyp,1=blízká, 2=střední, 3=daleko>
3d_dem=1                 ; (1) zobraz 3d terén
3d_dem_detail=3             ; (3) podrobnost 3d terénu <0=vyp, 1=nízká, 2=střední, 3=vysoká>
terrain_in_2d=1             ; (1) znázorni terén ve 2d stínováním 
3d_roads=1                ; (0) zobraz mimoúrovňové křížení 
3d_tunnels=1               ; (1) zobraz tunely 
3d_max_zoomlevel=800           ; (600) maximální možné oddálení ve 3D
3d_min_zoomlevel=20           ; (30) maximální možné přiblížení ve 3D
3d_max_zfar=300             ; (64) maximální možné převýšení u vzdáleného terénu???
3d_max_tiltlevel=8250          ; (7800) maximální možné naklopení mapy (9000~90° ... terén "vodorovně")
fake2d_max_zoomlevel=3000        ; ???
3d_zfar_horizon_ratio=200        ; převýšení vzdáleného terénu ???
3d_scale_carmodel=1           ; (1) povol autíčko ve 3D
3dcarsizemin=5000            ; větší šipka: 4000, pro autíčko: 10000
3dcarsizemax=10000            ; větší šipka: 6000, pro autíčko: 28000
3dcarsizemul=15000            ; větší šipka: 10000, pro autíčko: 40000
maxFovRatioForPoly=8           ; ??? (8) závislost vykreslení polygonu na zorném úhlu
roadblockicon_maxzoom=1         ; ??? (1) nastavení pro ikonu blokované silnice 
  
; ### následující volby se týkají vykreslování polygonů a čar - jde o default hodnoty ### 
; ### 0,1,2,3 ... ??? patrně různé vzdálenosti, čísla ovlivňují podrobnost kresby ### 
; minPolyDistances0 = 500
; minPolyDistances1 = 500
; minPolyDistances2 = 500
; minPolyDistances3 = 500
; maxPolyDistances0 = 2000
; maxPolyDistances1 = 3000
; maxPolyDistances2 = 4000
; maxPolyDistances3 = 5000
; minTrackDistances0 = 500
; minTrackDistances1 = 500
; minTrackDistances2 = 500
; minTrackDistances3 = 500
; maxTrackDistances0 = 2500
; maxTrackDistances1 = 3500
; maxTrackDistances2 = 4500
; maxTrackDistances3 = 5500 
; ### nastavení vzdáleností pro typ vykreslení budov (km?) ### 
building_render_distance_far_front=6.0
building_render_distance_far_back=3.0
building_render_distance_medium_front=3.0
building_render_distance_medium_back=2.0
building_render_distance_near_front=2.0
building_render_distance_near_back=2.0 
  
[smartzoom]               ; nastavené zoomu
use2d=1                 ; (1) ovládání smartzoom zvlášť ve 2d a 3d 
restore_smartzoom_on=1          ; (1) návrat z chytrého náhledu
auto_follow_on=1             ; (1) ???
auto_follow_time=10           ; ???
autozoom_coord=200            ; ???
autozoom_address=100           ; ???
autozoom_cos=200             ; ???
auto_smartzoom_time=8          ; ???
enabled=1                ; (1) smartzoom 
enabled2d=1               ; (1) smartzoom ve 2d
minzoom=60                ; (60) největší přiblížení (m)
maxzoom=300               ; (300) největší oddálení (m)
zoom_after_find=1            ; (1) po nalezení polohy přibliž
overview=0                ; (0) režim náhledu mapy <0=vyp, 1=zap> při delší jízdě bez manévru přepne do 2d
overview_zoomlevel=10000         ; (2816) zoom pro 2D mapu v overview
overview_distance=20000         ; (4000) vzdálenost do manévru, nad kterou se přepne do 2d
minangle=80               ; (45) minimální sklopení pro smartzoom (°)
maxangle=85               ; (70) maximální sklopení pro smartzoom (°) 
  
[loading]                ; nastavení pro startovací obrazovku
; repaint_fg_wnd=0            ; (0) překresli popředí okna
; background_startup=1          ; (1)start na pozadí
dont_force_focus=0            ; (0) okno vždy v popředí
show_statustext=1            ; (1) zobraz stavový řádek 
show_progressbar=0            ; (0) zobraz pásek s průběhem
progressbar_x=85             ; X poloha pásku zavádění
progressbar_y=134            ; Y poloha pásku zavádění
progressbar_bmp="loading_progressbar.bmp" ; bitmapa pro pásek zavádění
; loading_bmp="loading.jpg"       ; bitmapa pro startovací obrazovku - BMP nebo JPG
; text_fontcolor=xFFFFFF         ; barva textu stavového řádku (RGB)
; text_fontsize=30            ; velikost fontu stavového řádku
; text_x=100               ; X poloha stavového řádku
; text_y=400               ; Y poloha stavového řádku
; text_w=600               ; šířka stavového řádku
text_align=1               ; zarovnání textu <0=doleva,1=na střed,2=doprava,3=zarovnat> 
  
[warning]                ; nastavení pro varování
approach_beep_distances=8,16,24     ; (8, 16, 24) vzdálenosti pro pípání při přibližování
; warn_distances=60:500,40:300      ; rychlost:vzdálenost. Default nastavení pro varování dle rychlosti: 110:1000, 80:800, 60:500, 40:300)
; warn_distances=130:800,90:700,70:400,50:200 ; hodnoty dle vovi
; warn_distances=110:500,80:350,60:250,40:200 ; hodnoty dle Ivo K
speedcam_enabled=1            ; fungování radarů
pedestrian_warning=0           ; varuj při jízdě, že zůstal zapnutý režim chodce
speedcam_visualtype=1          ; radar - vizuální varování
speedcam_soundtype=1           ; radar - zvukové varování <0=vyp, 1=prosté, 2=při přiblížení>
speedcam_warning=1            ; varuj před radary
speedlimit_warning_voice=0        ; překročení rychlosti - varování hlasem
speedlimit_warning_visual=1       ; překročení rychlosti - vizuální varování
speedlimit_warning=1           ; varuj při překročení rychlosti
pedestrian_warning_threshold=25     ; (40) práh rychlosti - při překročení varuje před zapnutým režimem chodce
speedwarn_alt_builtup_based=1      ; různé nastavení tolerance v obci a mimo obec
; speedwarn_tolerance=100        ; tolerance v obci (procenta nebo km/h)
; speedwarn_alt_tolerance=105      ; tolerance mimo obec (procenta nebo km/h)
; speedwarn_toltype=1          ; typ tolerance v obci <1=procenta, 2=absolutně>
; speedwarn_alt_toltype=1        ; typ tolerance mimo obec <1=procenta, 2=absolutně>
; speedwarn_alt_limit=90         ; pevný limit pro rychlost mimo obec???
approach_beep_sound="!sectionbeepB"   ; zvuk při přiblížení
overspeed_sound="!alert5"        ; zvuk upozornění na radar
speedcam_max_angle=20          ; omezení měřícího úhlu radaru (stupně)
speedcam_snap_distance=50        ; jak daleko radar "vidí" (m)
speedcam_max_lookahead=1000       ; max. vzdálenost před autem, kde se hledá radar (m)
speedcam_maxdistance_from_road=20    ; ignoruj radary vzdálené od silnice víc než... (m)
max_section_time=240           ; maximální délka pobytu v úseku, pak varování zmizí (sec)
section_beep_sound="!sectionbeepA"    ; zvuk pípání během úseku
section_start_sound="!sectionstartA"   ; zvuk při začátku úseku
section_end_sound="!sectionend"     ; zvuk při ukončení úseku
section_beep_distance=500        ; interval pípání v úseku (??? metry ??? čas: 50~1 sec???) 
  
[feature]                ; různé vlastnosti
itiner_cityentry=1            ; v itineráři i vjezdy do obce
text_guidance=1             ; textové navádění - v horním řádku
signpost_coloring=1           ; dopravní značky barevně
tmc_event_coloring=1           ; TMC události barevně
tmc_traffic_side=1            ; ??? 
  
[navigation]               ; nastavení chování při navigaci
sim_speed_factor=3.0           ; násobek rychlosti při simulaci trasy
show_current_city=1           ; ukaž aktuální obec
show_countrychange=1           ; ukaž změnu státu
autoreplan_action="AUTO"         ; automaticky přepočti mimo trasu
gps_pos_to_road=1            ; navigační šipka na silnici
; maneuver_near_threshold=20       ; min. hranice pro ohlášení manévru (m)
; second_maneuver_near_threshold=10   ; min. hranice pro ohlášení následného manévru (m)
; maneuver_distance_diff_threshold=10  ; min. přípustná vzdálenost mezi manévry (m)
skip_grab_viewchanging=0         ; ??? 
  
[power]                 ; nastavení pro napájení
skip_resume_process=0          ; ignoruj probuzení 
skip_suspend_process=0          ; ignoruj uspání
; powermgm_state=0            ; řízení spotřeby
; power_off_mode=1            ; automatické vypínání
; power_off_timeout=300         ; doba nečinosti pro auto vypnutí (sec)
battery_warning_limit=10         ; práh pro varování před stavem baterie (%)
; override_battery_values=???      ; ??? 
; ### nastavení pro podsvícení ### ; backlight_sync_with_OS=0 ; řízení podsvícení dle nastavení ve Windows ; backlight_slow_api=0 ; stmívání displeje pomocí API backlight_day=100 ; úroveň podsvícení den (%) backlight_night=40 ; úroveň posvícení noc (procenta) [mydata] ; nastavení pro správu vlastních dat max_favorites=48 ; (16) max. počet oblíbených num_favicons=8 ; ??? ; empty_favorites=1 ; ??? smaž oblíbené - při restartu ; favicon="" ; ??? ikony pro oblíbené max_histories=40 ; (40) max. počet uložených hledání [mydata.tracks] ; nastavení pro zaznamenané trasy auto_track_visible=1 ; zobraz trasu record_auto_track=0 ; automaticky zaznamenej trasu ; tracklog_folder="" ; složka pro ukládání tras [msnd] ; MSND je služba dostupná jen v Severní Americe msnd.start=0 ; (0) msnd vypnuto

Pro aktivaci řádku odstraň levý středník (ne u komentáře!).

Soubory můžeš stáhnout zde:


Sys.txt originální
Sys.txt s úpravami a komentářem vovi+SvoDa
Sys.txt s úpravami a komentářem vovi+SvoDa
Sys.txt s novými doplňky a úpravami z předchozího listingu

Zip-soubor po stažení rozbal, pojmenujte sys.txt a nakopíruj do adresáře \iGO8. Předem zazálohuj soubor stejného jména a před nakopírováním nového jej v Miu smaž.

Pokud zjistíš nové informace, nebo nepřesnost uvedených údajů, zašli je prosím na adresu uvedenou na webu.
Sys

Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku