web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Systémová údržba Cx20 [2]

Návody > Návody obecné

SYSTÉMOVÁ ÚDRŽBA A TECHNICKÝ UNLOCK
[2]PRO MIO Cx20 V iGO8 A PRIMO

Program Files a ppath

Systémová údržba Cx20 popsaná v přechozím vlákně může při troše nepozornosti, nebo nedodržení postupu způsobit nefunkčnost navigace. Proto uživatel Ivo K z 1. čs fóra připravil tento detailnější návod (mírně upraveno).

Všude, kde cokoliv píšeme o ppath.txt, píšeme také, že je potřeba předem přejmenovat složku Program Files na program files. Proč ale...


Víme, že kopírovat soubory a adresáře přímo v Miu pomocí např. TC mezi SD kartou a MFD jde bez problémů. Ale kromě složky Program Files!!! Tato složka je „systémově uzamčena“ a nejde v ní přímo v Miu nic měnit, přepisovat, mazat atd., a to ani za pomoci unlocku. To je velký problém, protože právě do této složky potřebujeme nakopírovat „náš“ ppath.txt pro předefinování tlačítek v MioMenu. Z PC to jde, ale když se z PC do Mia nedostaneme, nastávají problémy. Kdyby byla např. v ppath.txt nějaká chyba, MIO by zatuhlo a viselo by na oranžové obrazovce a nešlo by ani připojit k PC. Ale i tak ještě není vše zcela ztraceno. Může pomoci tzn. technický unlock pro naformátování MFD v MIO z karty s tímto unlockem. Pakliže tam budou malá písmena "program files", bude vše "snažší".

A to je ten „fígl“. Tuto složku na PC přejmenujeme tak, že první písmeno „P“ napíšeme jako malé „p“.Tedy složka se bude jmenovat stejně, ale s malým „p“ - „program Files“, nebo "program files". To jen že to vypadá líp a neplete se to. Důležité je ale to "p".
Odpojíme Mio od PC a nyní již můžeme v této složce přímo v Miu cokoli měnit, mazat, kopírovat a editovat. Samozřejmě i přes unlock.

Co tedy uděláme?

Připravíme-li si doma SD kartu s unlockem a úplnou nebo částečnou zálohu svého MFD. Máme-li na této záloze i složku „program Files“ (s malým „p“) a „vlastní“ ppath.txt, můžeme při „havárii“ Mia obnovit celý obsah MFD i s předefinovanými tlačítky MioMenu tak, jak jsme zvyklí.

Dobrá otázka: Co se stane, se složkou „program Files“ a malým „p“ po tvrdém vypnutí Mia a znovu zapnutí? Zůstane nezměněna !!! Zůstane jí malé „p“. To je naše výhra! Může se v ní editovat!

Jedno „ale“ tu je! Pokud složku "program Files" nevytvoříme sami nakopírováním, ale vytvoří ho systém WindowsCE sám po hardresetu, máme smůlu, protože bude mít velké „P“ a opět v něm nepůjde nic měnit!
V takovém případě potřebujeme opět PC.

... ještě více najdeš zde


Ivo testoval, co se dá vše udělat (smazat, nakopírovat, upravit, opravit) na MFD (My Flash Disk) přímo v Miu bez použití PC. Testy prováděl na Miu C720. Přepisuji jeho výzkum:


Souborem ppath.txt (dále ho nazývám "můj" ppath.txt) v adresáři Program Files na MFD máme (mimo jiné) předefinováno tlačítko Správce souborů na program TC (total commander), který je v adresáři APP\SYS na MFD. Spustím tedy TC a v něm dvojklikem Control Panel (control.exe nebo Control Panel.lnk)Control Panelu jsem spustil Storage Manager, vybral DSK1 (MFD), ten jsem odpojil (Dismount) a spustil formát. MFD jsem přeformátoval (Quick Formát). Formát smazal vše, i TC, i ppath - prostě a jednoduše vše! Jak jinak, formát je formát. MFD se zobrazí v Storage Manageru v C720 přesně takto: "DSK1: PocketMory MLC Disk"skončení formátování jsem v Storage Manageru DSK1 (MFD) opět připojil (Mount), abych ho bez hardresetu mohl v systému zase „vidět“ (jnak vlastně jakoby neexistuje, „vidí“ ho jen Storage Manager)řel jsem (běžně křížkem) Storage Manager a byl jsem zpět v Control Panelu (control.exe), který jsem také zavřel a byl jsem zpět TC, který ale již není na MFD. TC omezeně běží z operační paměti, na MFD nemám žádný soubor, tedy ani ppath.txt ani složku APP tedy ani žádný TC. Při pokusu např. o kopírování, TC i systém pochopitelně zatuhne a je nutný hardresetstále jsem ještě neudělal hardreset. Zavřu TC křížkem. Objeví se MioMenu!!! Tlačítka, která byla předefinována „mým“ ppath.txt, „drží“ předefinována stále (i když soubor „můj“ ppath.txt již neexistuje!), jsou funkční, pouze tlačítka, která se odkazují na již neexistující programy v MFD, nedělají nic. Veškeré nastavení (jazyk, čas, datum, jas displeje, atd.) jsou v defaultním nastavení z výroby. Mohu nyní tyto hodnoty v MioMenu nastavit a změny se zapisují do nově se vytvářejících souborů na MFDudělal jsem hardreset a žádné hodnoty nastavení (jazyk, čas, datum atd.) jsem neměnil. Naběhne MioMenu, tlačítka jsou v továrním nastavení a plně funkční. Samozřejmě mimo tlačítko MioMap (to nedělá nic), protože na MFD žádný MioMap není. Připojím-li Mio v tomto stavu (neměnil jsem žádné nastavení, ani nic nespouštěl, pouze jsem nastavil jazyk, datum a čas) k PC, tak vidím na MFD pouze toto: soubor SETTINGS.DAT a adresáře LocalRecord (uvnitř soubor MioBT.ini) a Program Files (uvnitř adresář Setting a v něm soubor Systém.ini)udělal jsem hardreset a změnil hodnoty nastavení a spouštěl programy (např. Video přehrávač, Zvukový přehrávač, Obrázky atd.). Připojím-li Mio v tomto stavu k PC, tak vidím na MFD jen výše uvedené soubory a další nově vytvořené složky a soubory dle toho, co jsem všechno měnil (např. My Audio, AudioPlayer.dat, My Pictures a další).

Takto lze naformátovat MFD, a po připojení k PC (které po formátu MFD a hardresetu funguje korektně), nahrát soubory a adresáře vč. „mého“ ppath.txt zpět do Mia ze zálohy.

Další informace najdeš i ve vláknu Systémová údržba [3] a vláknu UnlockyÚvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku