web Tomáše II


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Úvod a data zipy

iGO8


SKINY PRO Cx10, H610 A Cx20

ÚVOD
Trocha historie:


Protože se platforma velmi intenzivně vyvíjí, je k dispozici několik řad iGO8 a verzí. Pro řadu 8.0.0 najdeš verze 29000, 31442, k počátku června 2008 verze 35389, počátkem července verze 41506, poté 44366, 44898, 44902, 49545, 55127. Objevily se i další verze, až po verzi 8.0.0.88902 (May 6 2009) což byla poslední podporovaná verze iGO8 pro PDA od NavNGo, která se objevila jako aktualizace. Další verze, které byly k dispozici od konce léta 2008, se už týkají odlišných řad iGO8: řady 8.3.1 - např. stabilní verze 53228, 53558 (multimediální), 54384, 56001 a 57021, novější řady 8.3.2 verze 64873, 71348, 73871, 79297, 80621, 83157, 93112 a další, a v druhé polovině roku 2009 i nejnovější řada 8.3.4 s verzemi 102680 a 117940.

Všechny úpravy a rozšíření pro řadu 8.0.0 jsou proto vztažené k verzi 44366 a novějším a na starších verzích nemusejí fungovat (např. rozšíření skinu iGo8_PlusPlus mi neběželo na verzi 29000). Pro řadu 8.3.1 jsou úpravy vztažené (a odzkoušené) na verzích 53228, 53558, pro řadu 8.3.2 na verzích 64873, 71348, 73871, 93112 a většina úprav běží i na řadě 8.3.4. Pozor ale na rozšíření vyžadující složky "_da".

Myslím, že pokud se chceš orientovat na iGO8, pak dnes už jen na řadu 832, nebo 834, nebo přejít rovnou na řadu 859.xxxxxx (Primo).

Jo - skin. Co to je? Slovo skin je anglické slovo a značí kůže, přeneseně vzhled, tedy jak se nám informace budou zobrazovat na stínítku.
Tedy píšeme Skin s měkkým "i" a ne skyn!!!

Zkoušky funkčnosti jsem prováděl se zakoupenou originální kartou společnosti Nav N Go pro PDA. Zkoušky byly provedeny ze studijních důvodu k zjištění, zda lze originální sd-kartu pro PDA použít i v PNA, konkrétně v C710, H610 a C520, v poslední době i na GoClever 5066 (Dejvid). Bez dalších kroků přímo kartu spustit nejde, i když C710 i H610 mají stejné rozlišení. Pro navigace s jiným rozlišením musíš zpravidla udělat ještě úpravy v sys.txt a použít data.zip, který podporuje tvé rozlišení. Blíže je problém popsán ve vláknu Návody.

Systém je koncipovaný tak, že se změny skinu nedělají změnami souboru data.zip ve složce iGO8 (jako tomu bylo u systému Miomap), ale přidáváním zazipovaných rozšíření do složky iGO8\content\skin. Protože se v případě skinů bavíme jen o jejich rozšířeních, budu i je pro jednoduchost také nazývat "skin" (nakonec - stejně se ukládají do složky skin).

Při prvních úpravách skinu na platformě Mio Cx20 jsem čerpal z dostupných pramenů (Riks a iGo8_PlusPlus) a příspěvků na fórech, zejména od účastníků SvoDa a vovi. Z těchto pramenů jsem opravil a rozšířil variantu skinu iGo8_PlusPlus 08 05301440-full.zip, upravil Lang_Czech_Pda.zip, aby správně počeštil obě úpravy skinu (PlusPlus i Riks) a všechny známé úpravy přidal i do sys.txt.

Počátkem června 2008 se objevil "poloprůhledný" skin iGo8_Plus_DD_AA_XX_with_car. Inspiroval mě ke stejné úpravě již zmíněných skinů. SvoDa doplnil skiny o řadu tlačítek, kterými lze volat stejné funkce, jaké jsou ve skinech j&t v 4.x. Rozšířil jsem je ještě o oblíbený OZIExplorerCE a pro riskéry i o GPSTacho. Pro funkčnost všech aplikací bylo nutné mít na My Flash Disk (dále jen MFD) nainstalovaný APP+ určený pro skiny j&t 4.3+ a iGO8. Další informace můžeš najít i u popisů j&t skinů.

Potom jsme spolu se SvoDa upravili skiny PlusPlus 080530 a Riks 2.6 a vytvořili dvě řady skinů (PlusPlus a Riks). Ty umožňovaly zobrazení od neprůhledného až po zcela průhledný kokpit a obsahovaly i rozšířené funkce. V panelu s rozšířenými funkcemi můžeš volat OZIExplorer i GPStacho a ještě dalších 16 aplikací. Rozšíření skinu byla původně provedena v pěti variantách dle vzhledu kokpitu a jeho průhlednosti. Ty jsem 22. srpna 2008 sdružil pro PlusPlus do jednoho skinu, kde je možné vzhled kokpitu volit ve variantách: standardní (neprůhledný), poloprůhledný, průhledný, monokl a prázdný.

Jak se skin Riks nadále vyvíjel, nahradil jsem původní verze počeštěnými verzemi 2.8a pro iGO 8.0.0 a 3.2 pro iGO 8.3.x. Podobně vyvěšuji počeštěné skiny i jiných autorů, např. diMka, ICONX, atd. Různé řady iGO8 a jejich části nejsou vzájemně zcela kompatibilní, nebo jsou až zcela nekompatibilní. Na to musíš dát pozor při přechodech mezi nimi.

Skin PlusPlus jsem rozšířil i v ostatních rozlišeních o úpravy, které jsme provedli u skinů PlusPlus a Riks pro řadu Cx20. Skiny byly doplněné o několik tlačítek, kterými lze volat některé funkce (redukovaná úprava pro Cx10). Pro funkčnost volaných aplikací musí být nainstalovaná složka APP určená pro Cx10 a H610, nebo Cx20. Rozšíření skinu byla původně provedena v pěti variantách dle vzhledu kokpitu a jeho průhlednosti. Ty jsem 22. srpna 2008 sdružil do jednoho skinu, kde je možné vzhled kokpitu volit ve variantách: standardní (neprůhledný), poloprůhledný, průhledný, monokl a prázdný. Označení (+) na konci za verzí označuje rozšíření skinu o další aplikace.

Červencové skiny PlusPlus jsem doplnil o další hlasy, takže radarová hlášení můžete poslouchat hlasy Anna, Jitka, Adam, Číča, Jura a Karel. K tomu je potřeba zip Audio z 15. července 2008.

Pak jsme pokračovali až do poloviny roku 2009 s rozšiřováním funkcí skinu 07 a implementací jeho rozšiřovacích funkcí do skinu PlusPlus 0.8.

Do skinu PlusPlus 0.8 jsem v roce 2009 doplnil všechny přídavné funkce skinu 0.7 a zejména v roce 2010 postupně doplnil o řadu dalších vhodných funkcí a dovedl ho do konečné verze UNI z května 2010. Protože tato verze skinu používá volání aplikací sjednoceným způsobem, použij pro skiny UNI APP+SYS. Další výhodou UNI APP+SYS je možnost jeho použití pro všechna podporovaná rozlišení.

Tolik historie...

Vlastní instalace:

Systém iGO8 nahraj jako složku iGO8 do rootu sd-karty (když se na kartu podíváš, tak bez rozbalování musíš vidět adresář = složku iGO8 a v ní i soubor iGO8.exe).

Příslušná rozšíření a úpravy systému se nahrávají do odpovídajících složek:

Skiny se přidávají do složky iGO8\content\skin (není-li složka skin součástí systému iGO8, musíš ji vytvořit). Tam se ukládají např. výše zmíněné skiny jako iGo8_PlusPlus-ALL_xxxxxx_tS.zip (xxxxxx je datum zveřejnění). Po spuštění iGO8 se pak zvolí v Nastavení => 2/2 => Menu => Vzhled => příslušný skin.

Obsah rozbaleného zipu APP - složku APP - nahraj do rootu sd-karty vedle složky iGO8. U verze UNI pak současně se složkou APP do rootu nahraj i složku SYS.

Upravený soubor Lang_Czech_xxxxxx.zip s češtinou nahraješ standardně do složky iGO8\content\lang a pak ho navolíš v Nastavení => Místní => Jazyk programu Česky (jméno doplňku).

Hlasy pro hlášení radarů nahraješ do složky iGO8\AUDIO, opět, neexistuje-li složka AUDIO, musíš ji vytvořit.

Radary - obsah rozbaleného zipu Speedcam.zip - nahraj do složky iGO8\content\speedcam.

Funkční systém iGO8 nahraný na sd-kartě ve složce iGO8 startuješ spuštěním programu iGO8.exe. V tom ti může pomoci přiložený zip. Stažený zip rozbal a soubory přihraj do rootu sd-karty (vedle složky iGO8 a ostatních složek). Pro spuštění proveď při zasunuté sd-kartě měkký reset. V zipech jsou soubory pro řadu Cx10 a H610, nebo Cx20, takže stačí použít příslušnou startovací dvojici (ostatní soubory ale nevadí). V PDA se startuje zasunutím sd-karty pomocí standardní rutiny ve složce 2577, která je na sd-kartě nahraná výrobcem.


Všechny skiny Riks jsou vytvořené JEN pro rozlišení 480x272, takže bez úpravy mohou sloužit pro Cx10/H610 jen jako inspirace (alespoň volně šiřitelné verze)!

Starší řada 8.0.0 byla nahrazena novějšími řadami 8.3.1, 8.3.2 a v poslední době i 8.3.4, 8.4.1 (Amigo) a 8.5.9 (Primo) a postupně bude nahrazena určitě i dalšími. Podobně vyvěšuji počeštěné skiny i jiných autorů, např. diMka, ICONX, Gurjon, atd. Různé řady iGO8 a jejich části nejsou vzájemně zcela kompatibilní, nebo jsou až zcela nekompatibilní. Na to musíš dát pozor při přechodech mezi nimi.

Jak vypadá struktura iGO8 můžeš vidět v různé formě v návodech.

Na začátek jsem umístil společné soubory. Vzhledem k množství informací a vývoji iGO8 jsem dále rozdělil skiny podle autorů a seřadil vše od novějších systémů iGO8 ke starším.-SOUBORY SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SKINY


Čeština

Pro zjednodušení i snažší údržbu uvádím na jednom místě soubory a složky společné pro všechny dále uvedené skiny (pokud nejsou přímo uvedené u některého skinu). Jedná se o soubor Lang s češtinou, složky APP a AUDIO.

Čeština t&S pro všechny skiny řad 8.x.x - viz vlákno Jazykový zip

APP+SYS pro skiny se sjednoceným voláním

Ke sjednocení volání externích aplikací jsme ve spolupráci fMilan+SvoDa+tomasii za vydatné podpory Ivo K navrhli a vytvořili univerzální strukturu dvojice složek APP (aplikace) + SYS (skripty). Tak jsme zajistili, že pro nové "UNI" skiny lze použít jednotnou dvojici APP+SYS pro řadu navigací, např. pro Mia Cx10, Cx20, H610, GoClever (Dejvidy), Evolve, Navon a další. Protože dvojice APP+SYS může být umístěná např. z paměťových důvodů v navigaci různě (v MFD, nebo na kartě), je volání směřované jak na MFF, tak na kartu a podle umístění uvedené dvojice spustí volané aplikace.

APP a APP+SYS - viz vlákno APP

Kompletní iGO8, a nyní ani jeho součásti, na tomto webu nenajdeš, zde najdeš jen hotové odzkoušené doplňky známých autorů .

Úpravami se ale dostáváš na tenký led, protože můžeš porušit ujednání EULA uvedené při startu iGO8 a tebou odsouhlasené. Proto na tomto webu nenajdeš iGO8, ani jeho úpravy, ale jen odkazy na legální weby, zdroje, ze kterých můžeš čerpat, ale žádném případě odkazy na problematické weby.

Pro vás, kteří experimentujete s různými rozlišeními a smazali jste si vlastní soubory v navigaci, jsem již před časem objevil na netu data.zipy a branding.zip pro všechna rozlišení. Všechny zipy jsem původně dával k dispozici na tomto webu. Bohužel se objevila řada vykuků, kteří je prodávají na aukčních a slevových webech jako součást kradených softwarů. Proto je nadále nebudu na webu uvádět. Vím, že tím ztěžuji experimentování poctivým uživatelům, kteří si koupili navigaci s iGO8 oficielně, mohou ale za to poděkovat těm, kteří používají kradené věci ke svému obohacení. Takže těm poctivým experimentátorům budu jen radit, jak experimentovat se softwarem, který si sami zakoupili. Protože ale nadále nebudou mít na tomto webu zálohu, musí o to více ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT a ZÁLOHOVAT.

Výše uvedená poznámka se bohužel týká i kompletů, které mohou být bez hlubších znalostí stejným způsobem zneužity.- Soubory pro iGO8 verze 8.3.1.xxxxx


Pro řadu 832 používej především skiny určené přímo pro řadu 832. Lze ale použít i některé skiny z řady 8.3.1. Podle zjištění řady uživatelů lze např. použít bez, nebo s dalšími úpravami skiny Gurjon 4.6, Gurjon 5.x a PlusPlus 0.7a a Micsan trans v09 uvedené v příslušných vláknech. Pro správnou funkčnost skinu Gurjon 4.6. a 5.x ve verzi 8.3.2.xxxxx je ale nutné ve skinu v menu vyšktnout políčko pro rolování textu ulic (nastavit neaktivní), jinak dojte k zatuhnutí s hláškou "Out off memory". Podobné je to se skiny diMka. S neaktivním rolováním textu je vše v pořádku.

Otestoval jsem krátce v C710 na sd-kartě pod systémem iGO832.64873 následující skiny:

Bezproblémově běžely:
Bidru51-v4.0-IGO8.3, (běžel i se zatrženým rolováním), (běžel i se zatrženým rolováním), 0,7a_tS, 0,7aF_tS.

Skiny s problémy:
Riks 3.2-x_081207_tS+ - zobrazoval stále průhledný koptík,8.3 Transparent v0.9 - při vstupu do mapy resetoval Mio, - při vstupu do mapy resetoval Mio.


Skiny jsem zkoušel jen krátce a u resetujících se jsem nehledal příčinu. Další k resetům skinů najdeš ve FAQ. Vyzkoušej i jiné skiny a poděl se se svými zkušenostmi.

Soubory pro iGO8 verze 8.3.1.xxxxx


Složka SYS z APP (neplést se SYS pro skiny UNI - to je něco zcela jiného) obsahuje FileManager s úpravou volání podle IvoK. Stačí ji jen vyměnit v APP a bez dalších úprav získáš vyskakovací klávesnici. Po stisku ikonky v pravém dolním rohu klávesnice vyskočí a na další stisk zajede (pro verze před UNI).

Před ukončením FileManagera schovej klávesnici, jinak zůstane aktivní. Máš na to asi 5 vteřin i po ukončení aplikace, pak ikonka zmizí.

Pro tuto řadu použij skiny z řady 8.3.1 - viz jednotlivá vlákna. V žádném případě nezkoušej použít skiny pro řadu 8.0.0 - způsobí pád systému.

Detailní popis najdeš ve vláknu Návody iGO8.Soubory pro iGO8 verze 8.0.0.xxxxx


Pro tuto řadu použij skiny z řady 8.0.0. - viz jednotlivá vlákna. V žádném případě nezkoušej použít skiny pro řady 8.3.x - způsobí pád systému.

Ještě jednou: rozšíření v tomto vláknu jsou určená a odladěná pro rozlišení 320x240 a nebudou nejspíš v jiném rozlišení fungovat, nebo nebudou obsahovat popsané úpravy.
Pokud není uvedená možnost použití na výšku , tj. 240x320, použij i pro H610 režim landscape.


Řadu informací najdeš i ve vláknech Návody


Úvod


Úvod | Primo | iGO8 | Miomap | MapFactor | Unlocky | FAQ | Návody | Něco o nás | ReadMe | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku